Κατηγορίες
Δημόσιος Χώρος

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΣΤΟ ΚΑΜΑΡΙ ΠΗΛΙΟΥ

Ομάδα Μελέτης: Βασίλης Παπακωνσταντίνου
Καμάρι / Κεραμίδι Πηλίου,
Ελλάδα 2013

Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου και Κεντρικής Πλατείας Βασικό στόχο αποτελεί η ανάδειξη της μοναδικότητας του τόπου που συνδυάζει βουνό, θάλασσα, βλάστηση και οικιστική ανάπτυξη.
Οι παρεμβάσεις η χωροθέτηση και η επιλογή των αρχιτεκτονικών στοιχείων εναρμονίζονται και ενισχύουν τον παραδοσιακό χαρακτήρα της περιοχής ενώ ο σχεδιασμός σέβεται την σχέση φυσικού, τεχνητού.

Φορέας: Δήμος Ρήγα Φεραίου

Κατηγορίες
Δημόσιος Χώρος

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ομάδα Μελέτης: Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Αλέξανδρος Χαρίδης, Λιάνα Παπακωνσταντίνου, Ρίτα Τζέλιου
Διάκριση σε Διαγωνισμό
Θεσσαλονίκη,
Ελλάδα 2013

Ανάπλαση Συμπλέγματος Πάρκων και Στρατηγικές Αναβάθμισης της Περιοχής 8160 m2 Από τους βασικούς στόχους της μελέτης είναι η δημιουργία μιας μικρής κοινότητας όπου η αρχιτεκτονική, ο ανοιχτός χώρος, ο εξοπλισμός και ο χρήστης να μπορούν ν συνομιλούν, μιας περιοχής που να μπορεί να συλλάβει την ένταση της πόλης, τη αίσθηση απελευθέρωσης ενώς πάρκου και την οικειότητα ενός προσωπικού χώρου. Η σύνδεση φυσικού (πάρκου), μέσα στον έντονο αστικό ιστό, με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις μπορεί να προκαλέσει πολύ ενδιαφέρουσες χωρικές καταστάσεις και ιδιαίτερες ατμόσφαιρες.
Η υπό μελέτη περιοχή , που τοποθετείται στο νοητό οικοδομικό τετράγωνο που δημιουργείται από τις οδούς Γαμβέτα, Μητροπούλου, Κων/πόλεως και Μπότσαρη καθώς και στον ανοιχτό χώρο που σχηματίζεται από τις οδούς Μπότσαρη, Κ. Καραμανλή και Αρτέμιδος, συμπεριλαμβάνει ένα σύμπλεγμα παλαιότερων διαμορφώσεων επί προϋπάρχοντος ρέματος.
Η περιοχή αυτή παρουσιάζεται ως υπόλειμμα αστικού χώρου και ως περίσσευμα του κτισμένου, και φαίνεται να υπήρξε μια πρόχειρη προσπάθεια διαμόρφωσης, χωρίς να ακολουθείται βέβαια ορισμένος σχεδιασμός.
Η παρούσα κατάσταση του δομημένου ανοιχτού χώρου χαρακτηρίζεται από φθορά λόγω χρόνου και μερικές καταστροφές. Η συνέχεια του ρέματος που υπήρχε διακόπτεται από τις οδούς Μορφέως και Τομπάζη ενώ οι κακές χαράξεις των γειτνιαζόντων οικοδομικών τετραγώνων στερούν από μια ομαλή συνεχή πορεία στενεύοντας τοπικά τα όρια του ανοιχτού χώρου. Οι οικοδομές που περιβάλλουν την περιοχή μελέτης κυμαίνονται στους 4-8 ορόφους, και οι αναλογίες σε, κατά το πλάτος τομή ύψους πολυκατοικίας / ελεύθερου χώρου, είναι 1:1 στο μεγαλύτερο μέρος του της πορείας. Η πρόταση που παρουσιάζεται αποτελεί περισσότερο ένα πολυαναφορικό αστικό πείραμα αντιστρέψιμο, εξελίξιμο, παρά μια μόνιμη παρέμβαση στο χώρο της πόλης. Αποτελεί έναν μηχανισμό που μπορεί να ενεργοποιεί επιθυμητά κοινωνικά χαρακτηριστικά και να πετυχαίνει στην ενίσχυση συνεκτικών κοινωνικών δομών.
Στο κομμάτι της μελέτης, κρίνεται απαραίτητη η συνένωση του συμπλέγματος των πάρκων, πεζοδρομώντας εξολοκλήρου την οδό Μορφέως και μερικώς τις οδούς Τομπάζη και Δουσμάνη, για την εξασφάλιση συνεχούς πορείας. Το πιθανότερο είναι πως μια απλή εξυγίανση και ανακατασκευή του χώρου θα αποτελούσε μόνο μια μονομερή υλική αναβάθμιση. Η πρόταση λοιπόν συμπεριλαμβάνει ένα δίκτυο προσωρινών κατασκευών (τηρουμένων των οδηγιών του Ν.Ο.Κ. αρθ.21 περί προσωρινών κατασκευών), διάσπαρτων κατά μήκος της διαδρομής, ενώ η ίδια η χρήση τους έχει να κάνει με την αναμόρφωση και τον σχεδιασμό της περιοχής από τους κατοίκους – χρήστες. Οι κατασκευές λοιπόν που δημιουργούνται μπορεί να είναι μικρά αστικά θερμοκήπια – εργαστήρια κηπευτικής, δωμάτια συναντήσεων κατοίκων, χώροι διαδικτύου καθώς και μικρές κατασκευές εγκιβωτισμένης γης (terrarium).
Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις αποτελούν χώρους όπου ο χρήστης μπορεί να “ασχοληθεί” με την ανάπλαση του δημόσιου χώρου τον οποίο βιώνει. Η φύση της ίδιας της παρέμβασης τελικά φαίνεται να φροντίζει για την εξέλιξή της. Προτείνονται προσωρινές κατασκευές τοποθετημένες έτσι ώστε να σχηματίζονται σύνολα μεταξύ τους ή με ομάδες φυτικών ειδών (υφιστάμενων ή προτεινόμενων) όχι μόνο μοιράζουν τις δραστηριότητες κατά την πορεία στην περιοχή αλλά οργανώνονται μαζί με το υφιστάμενο χώρο σε μια νέα διαρρύθμιση όπου ομαλοποιούνται οι αναλογίες δομημένου – αδόμητου και φυσικού – τεχνητού.

Φορέας: Δήμος Θεσσαλονίκης

Κατηγορίες
Δημόσιος Χώρος

ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΤΑΞΙ ΣΤΗ ΧΙΟ

Ομάδα Μελέτης: Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Ρίτα Τζέλιου

1η Εύφημη Μνεία σε Διαγωνισμό
Xίος,
Ελλάδα 2014
Μελέτη στεγασμένου χώρου οδηγών και επιβατών ταξί 20 m2

Η υπό μελέτη περιοχή αποτελεί νησίδα στη διασταύρωση των οδών Δημοκρατίας, Κανάρη και Πολυτεχνείου, και βρίσκεται στα ανατολικά της πλατείας Βουνακίου.
Η παρέμβαση που μελετάται καταλαμβάνει απλά τον συγκεκριμένο χώρο επιτελώντας μία συγκεκριμένη λειτουργία, αλλά εγκαθιδρύει ένα σήμα από και στο οποίο καταλήγουν πορείες και διαδρομές. Μια πρώτη προσέγγιση στη συγκεκριμένη μελέτη ξεκινά από την αρχετυπική δομή του στεγάστρου. Κεντρική υπόθεση στην πρόταση αυτή είναι η ανάλυση της θεμελιώδους αυτής δομής σε χωρικά – γεωμετρικά στοιχεία και η ανασύνθεσή τους σε μια νέα μορφή βάσει συγκεκριμένων μετασχηματισμών.
Η επιλεγμένη μορφή στεγάστρου αποτελείται από επιμέρους οριζόντια ορθογωνικά στέγαστρα διάστασης 1,50×2,50 μ., διατεταγμένα βαθμιδωτά και σε περιστροφή στο οριζόντιο επίπεδο επικαλύπτοντας το ένα το άλλο.
Ο βασικός σκελετός είναι από χάλυβα ενώ τα εσωτερικά συνδετικά δοκάρια είναι ξύλινα.

Φορέας: Δήμος Χίου

Κατηγορίες
Δημόσιος Χώρος

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ

Ομάδα Μελέτης: Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Ελένη Γεωργιάδου, Ανδρέας Γκουμάς

Εύφημη Μνεία σε Διαγωνισμό
Σέρρες,
Ελλάδα 2015

Ανάκτηση και αναβάθμιση δημόσιου χώρου στο κέντρο της πόλης των Σερρών 11000 m2

Η παρούσα μελέτη εστιάζει στον επανασχεδιασμό της Πλατείας Εμπορίου, όπως αυτή εντοπίζεται αποσπασματικά δοσμένη, εκατέρωθεν των οδών Δ. Σολωμού και Μ. Αλεξάνδρου και στην επανένταξη του Ο.Π.210, το οποίο βρίσκεται στην νότια πλευρά της Δ. Σολωμού, στον ευρύτερο χώρο της πλατείας.
Η περιοχή μελέτης αποτελεί ένα σημαντικό κόμβο κινήσεων και εμπορικών χρήσεων στο κέντρο της πόλης των Σερρών, σχηματίζοντας ένα νοητό τρίγωνο στον πολεοδομικό ιστό που ενώνει τις τρεις σημαντικότερες πλατείες της πόλης [Πλατεία Ελευθερίας, Πλατεία Δημοκρατίας, Πλατεία Εμπορίου]. Βασικός άξονας στη διαχείριση της σχεδιαστικής διαδικασίας αποτέλεσε η έννοια του ορίου, ενός νοητού αλλά και ταυτόχρονα υπαρκτού ορίου.
Το όριο αυτό σχηματίζεται από την χάραξη των δρόμων που διασπούν τον ενιαίο χώρο της πλατείας σε πολλαπλά μικρά «θραύσματα» δίνοντας την εντύπωση μιας τυχαίας , κατά βάση, οργάνωσης στον ευρύτερο αστικό χώρο.
Στον παραπάνω προβληματισμό και δεδομένης της κεντροβαρικής σημασίας των οδικών αρτηριών που διασχίζουν την περιοχή, προτείνεται η ενοποίηση των εκατέρωθεν περιοχών με δυο βασικούς τρόπους, την ισοστάθμιση πεζοδρομίων και των αντιστοιχών οικοδομικών νησίδων σε σχέση με τους δρόμους και την χρήση ενιαίου υλικού δαπεδόστρωσης, τόσο για τους δρόμους όσο και για τους χώρους στάσης.
Υπό αυτή τη λογική η προτεινόμενη λύση επιτρέπει την ενοποίηση της πλατείας σε ένα συνεκτικό σύστημα ανοικτών χώρων χωρίς να διαταράσσει την ομαλή λειτουργία του κυκλοφοριακού ρυθμίσεων.
Το σύνολο της προτεινόμενης διαμόρφωσης θα μπορούσε να οριστεί ως ένα ενιαίο σύστημα μετάβασης και στάσης, ένας τόπος όπου η έννοια του αστικού εισχωρεί και σημειακά επαναπροσδιορίζεται από το φυσικό τοπίο, ένα πλάτωμα δραστηριοτήτων όπου τα όρια μεταξύ αστικού και φυσικού δεν μπορούν να προσδιοριστούν με σαφήνεια.

Φορέας: Δήμος Σερρών, ΤΕΕ/ΤΚΜ

Κατηγορίες
Δημόσιος Χώρος

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΥΡΡΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ομάδα Μελέτης: Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Ρίτα Τζέλιου

Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιωάννινα, Ελλάδα 2018 Ανάπλαση της κεντρικής πλατείας της πόλης των Ιωαννίνων 5.000 m2

Αντικείμενο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού είναι η ανάπλαση της κεντρικής πλατείας της πόλης των Ιωαννίνων, της πλατείας Πύρρου.
Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο την διατύπωση μιας ολοκληρωμένης αρχιτεκτονικής πρότασης για την αναμόρφωση της πλατείας μέσα από τον ανασχεδιασμό της και την ανασύσταση του χαρακτήρα της ως ενός ανοικτού δημόσιου χώρου με κομβικό χαρακτήρα, σημαντικού στην καθημερινή ζωή των κατοίκων της πόλης αλλά και σημείου ενδιαφέροντος για τον επισκέπτη της. Για τον σχεδιασμό λαμβάνονται υπόψη τα ζητούμενα και οι στόχοι που τίθενται από τη Διοργανώτρια
Αρχή στην προκήρυξη, το όραμα της πόλης για την πλατεία, όπως επίσης και τα χαρακτηριστικά του τόπου, η τοποθεσία και τοπογραφία του, η ιστορία του, το δομημένο και φυσικό περιβάλλον του, η αρχιτεκτονική και οι μορφές που τον περιβάλλουν, το κλίμα αλλά και οι περιορισμοί που υπάρχουν, πολλοί από τους οποίους προκύπτουν ως συμπέρασμα από την καταγραφή της σημερινής κατάστασης της πλατείας.
Αναλύοντας το τι υπάρχει αυτή τη στιγμή στην πλατεία και την ευρύτερη περιοχή, την αρχιτεκτονική των γύρω κτιρίων, τις φυτεύσεις, τις κυκλοφορίες, τις χρήσεις, και αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες, τις προοπτικές, τις ανάγκες και τους περιορισμούς, όσο αντικειμενικότερα γίνεται, γεννιούνται διάφορα ερωτήματα.
Πώς μπορεί να συντεθεί όλη αυτή η πληροφορία σε μια πρόταση ανάπλασης, πώς η νέα κατάσταση θα μπορέσει να συσχετιστεί με τα χαρακτηριστικά του τόπου, με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του, τι μορφή πρέπει να πάρουν οι ιδέες που θα απαντήσουν στις ανάγκες της περιοχής;
μια πιθανή απάντηση … αυτό που είναι ήδη εκεί … να φαίνεται πιο καθαρά
η θέα, η λίμνη, το βουνό
το κλίμα, η βροχή
οι αντιθέσεις, οι αντιφάσεις, η ιστορία της πόλης
η δραστηριότητα
ο αρχιτέκτονας …

Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών

Κατηγορίες
Δημόσιος Χώρος

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ

Μελέτη Τσοτύλι,
Δήμος Βοΐου,
Ελλάδα 2018
3000 m2

Η μελέτη με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ» αφορά στον εξωραϊσμό του δημόσιου χώρου ο οποίος βρίσκεται παραπλεύρως του ιστορικού Οικοτροφείου Τσοτυλίου.
Η περιοχή, έκτασης 2,5–3,00 περίπου στρεμμάτων παλαιότερα χρησιμοποιούνταν ως χώρος αναψυχής όμως για πολλά χρόνια παραμελήθηκε.
Στον οικισμό δεν υπάρχουν άλλοι παρόμοιοι χώροι όπου θα μπορούσε να διαμορφωθεί ένας χώρος πρασίνου που να μπορεί να χρησιμοποιείται και ως χώρος αναψυχής και τέλεσης ποικίλων εκδηλώσεων.
Στόχος της ανάπλασης είναι η δημιουργία χώρου συνάντησης, συνάθροισης και επικοινωνίας των κατοίκων, χώρου εκδηλώσεων αλλά ταυτόχρονα και πάρκου / χώρου πρασίνου.
Η μελέτη προβλέπει την διαμόρφωση του χώρου με τις όποιες απαραίτητες αλλαγέςστο έδαφος, τη χάραξη διαδρομών και κατάλληλων προσβάσεων για όλους – ράμπες ΑΜΕΑ – τη διαμόρφωση υδάτινων διαδρομών, τη χωροθέτηση μικρής κερκίδας και ανοιχτού χώρου κατάλληλου για τις εκδηλώσεις, την κατασκευή ανοιχτού στεγασμένου αναψυκτηρίου και των απαραίτητων κλειστών βοηθητικών χώρων (WC, αποθήκες), την διαμόρφωση και συμπλήρωση των χώρων πρασίνου, καθώς και την τοποθέτηση του κατάλληλου αστικού εξοπλισμού.

Φορέας: Δήμος Βοΐου