Κατηγορίες
Υδραυλικές Μελέτες

WASTEWATER NETWORK DESIGN IN MESIMVRIA, VATHILAKOS AND CHALKIDONA

Chalkidona, Greece
2012
Οριστική μελέτη δικτύων αποχέτευσης και αγωγών μεταφοράς ακαθάρτων Δ.Κ. Νέας Μεσήμβριας και Βαθύλακκου του Δ.Χαλκηδόνος

Client: Municipality of Chalkidona