Κατηγορίες
Συγκοινωνιακές Μελέτες

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ – ΠΥΛΑΙΑΣ

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
1998
Οριστική Μελέτη οδού στο έργο “Βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών οδού Πανοράματος – Πυλαίας, τμήμα Αμερικάνικο κολέγιο έως είσοδο Πανοράματος”

Φορέας Ανάθεσης: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων