Κατηγορίες
Αρχιτεκτονική Μελέτη

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ‘ΚΟΝΑΚΙ ΑΒΕΡΩΦ’ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

Ομάδα Μελέτης: Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Αθηνά Κωνσταντινίδου, Ρίτα Τζέλιου, Όλγα Κωνσταντινίδου

Διαγωνισμός, Έπαινος
Λάρισα, Ελλάδα
2015
Αποκατάσταση και Μετατροπή του Κτιρίου ‘ΚΟΝΑΚΙ ΑΒΕΡΩΦ’ σε Κέντρο Πολιτισμού 1480 m2

Η μελέτη αφορά στη συντήρηση, ανακατασκευή και επανάχρηση του κτιρίου ‘ΚΟΝΑΚΙ ΑΒΕΡΩΦ’ που βρίσκεται στην συνοικία Νέα Πολιτεία του Δήμου Λαρισαίων, πιο συγκεκριμένα αφορά στην προσαρμογή όλου του κτιριακού συγκροτήματος στις ανάγκες ενός σύγχρονου πολιτιστικού-κοινωνικού πολυχώρου. Στόχος είναι η δημιουργία ενός πολυποίκιλου χώρου δραστηριοτήτων, προβάλλοντας ταυτόχρονα την πολιτιστική κληρονομιά και την ιστορία του τόπου. Το συγκρότημα θα στεγάσει τις λειτουργίες: του πολιτιστικού κέντρου, του ΚΑΠΗ, των εργαστηρίων της πινακοθήκης, τους χώρους του διαμερισματικού συμβουλίου και έναν χώρο διοίκησης του συγκροτήματος.
Με βασικό γνώμονα προσέγγισης την αναβίωση μιας ιδέας, μιας μνήμης, και τη δημιουργία ενός σύγχρονου κοινωνικού χώρου δράσης καθορίζονται συγκεκριμένες σχεδιαστικές λογικές που μπορούν να συνθέσουν μια μοναδική εμπειρία.Το κτίριο οργανώνεται σε τρία επίπεδα: ισόγειο, 1ο όροφο και υπόγειο σε τμήμα της συνδετήριας πτέρυγας. Οι επί μέρους χώροι του κτιρίου οργανώνονται γραμμικά καταλαμβάνοντας όλο το πλάτος, ενώ παρεμβάλλονται πυρήνες κάθετης κυκλοφορίας. Διάφανα και ημιδιάφανα στοιχεία χωρίζουν τους χώρους αυτούς χωρίς όμως να κατακερματίζουν μια συνέχεια και ένα βάθος που προσδίδει η γενικότερη γεωμετρία, διαμόρφωση και αίσθηση του κτιρίου.

Φορέας: Δήμος Λαρισαίων