Κατηγορίες
Στατική Μελέτη

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 2 ΟΡΟΦΩΝ

Δήμος Εχεδώρου, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
2006
Προσθήκη 2 ορόφων σε κατοικία