Κατηγορίες
Συγκοινωνιακές Μελέτες

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΜΒΟΥ ΤΡΙΛΟΦΟΥ – Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ – ΕΠΑΝΟΜΗΣ

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
2002
Προμελέτη οδικού τμήματος κόμβου Τριλόφου – Ν.Μηχανιώνας – Επανομής

Φορέας Ανάθεσης: Περιφέρεια Κ.Μακεδονίας, Διεύθυνση Δημοσίων Έργων, Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων