Κατηγορίες
Κατασκευή

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
2001
Πολυκατοικία στην Καλαμαριά, οδός Χαλδίας