ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ EΣΠΑ

ΟΔΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΒΔ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

blueprint design

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
2001
Προμέλετη οδού πρόσβασης Χ.Υ.Τ.Α. ΒΔ Ν.Θεσσαλονίκης

Φορέας Ανάθεσης: Σύνδεσμος Ο.Τ.Α. Μείζονος Θεσ/νίκης