Κατηγορίες
Στατική Μελέτη

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΦΟΥΡΚΑ

Φούρκα, Χαλκιδική, Ελλάδα
2010
Στατική Μελέτη και Κατασκευή διώροφης κατοικίας στη Φούρκα Χαλκιδικής