Κατηγορίες
Αρχιτεκτονική Μελέτη

ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Ομάδα Μελέτης: Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Γιώργος Κακανής, Ειρήνη Δήμου

Διαγωνισμός, Β’ Φάση
ΒΙ.ΠΑ. Αυλώνος, Αττική, Ελλάδα
2013
Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυτική βιομάζα
830 m2

Στην πρόταση μελέτης της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται μια προσπάθεια σύνδεσης τεχνολογίας και φύσης μεταφράζοντας την ίδια την λειτουργία ενός “κτιρίου μηχανής” και των διαδικασιών παραγωγής ενέργειας σε στοιχεία αρχιτεκτονικής. Οι όροι που συνδέονται άμεσα με τη συγκεκριμένη τεχνολογία και τη σχέση της με τη φύση (ανανεώσιμη, βιώσιμη, πράσινη, καινοτόμος, οικολογική) ταυτίζονται εδώ με τα επιμέρους στοιχεία και επιλογές που αφορούν στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, την αισθητική, τη λειτουργία, τα υλικά δόμησης και το κόστος.
Από τους βασικούς στόχους και προθέσεις της πρότασης είναι ο σχεδιασμός ενός κτιρίου που θα αποτελέσει όχι μόνο μια βιομηχανική εγκατάσταση, ένα “κτίριο – μηχανή”, αλλά και ένα χώρο προβολής και παρουσίασης της διαδικασίας παραγωγής ενέργειας από βιομάζα, μία έκθεση ανοιχτή για κάθε ενδιαφερόμενο.
Ο οργανισμός αποτελείται από ένα ορθογωνικό πρίσμα στο οποίο ενσωματώνονται αδιάσπαστα οι λειτουργίες της μονάδας. Πέρα από την χωροθέτηση των μηχανολογικών λειτουργιών δημιουργείται μια ζώνη κατά μήκος του κτιρίου, χαρακτηριζόμενη ως χώρος επίσκεψης και ενημέρωσης. Το εξωτερικό κέλυφος επενδύεται με μικρά οριζόντια ξύλινα στοιχεία ποικίλων χρωματισμών. Είκοσι διαφορετικά χρώματα μπλέκονται μεταξύ τους και φαίνεται να αλλάζουν καθώς ο παρατηρητής κινείται. Από μακριά οι ομάδες χρωμάτων διαμορφώνουν ένα ουδέτερο χρώμα ενώ από κοντά η κάθε οπτική δίνει ένα διαφορετικό χρωματισμό.

Φορέας: DOS Energy