Κατηγορίες
Υδραυλικές Μελέτες

ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ

Κρυοπηγή, Χαλκιδική, Ελλάδα
2009
Μελέτη εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Δ. Κρυοπηγής και αγωγού προσαγωγής λυμάτων προς Ε.Ε.Λ. Καλλιθέας

Φορέας Ανάθεσης: Δήμος Κασσάνδρας