Κατηγορίες
Υδραυλικές Μελέτες

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΗΤΟΥΣ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ

Δήμος Πικρολίμνης, Νομός Κιλκίς, Ελλάδα
2008
Οριστική μελέτη Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Τοπ.Κοιν. Παλαιού και Νέου Αγιονερίου και Τοπ.Κοιν. Μικροκάμπου – Μαυρονερίου για το έργο “μελέτη αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων και επεξεργασίας αποβλήτων με τεχνητούς υγροβιότοπους Δήμου Πικρολίμνης”

Φορέας Ανάθεσης: Δήμος Πικρολίμνης