Κατηγορίες
Αρχιτεκτονική Μελέτη

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΘΕΡΜΗ Ι

Ομάδα Μελέτης: Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Γιώργος Κακανης
Θέρμη Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
2011
Κατοικία
205 m2