Κατηγορίες
Αρχιτεκτονική Μελέτη

ΚΑΤΟΙΚΙΑ Η ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Ομάδα Μελέτης: Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Χαλκιδική, Ελλάδα
2014
Εξοχική Κατοικία
280 m2