Κατηγορίες
Αρχιτεκτονική Μελέτη

FLEXI-HEIMAT FUTURE REFUGEE ACCOMMODATION

Ομάδα Μελέτης: Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Αλέξανδρος Χαρίδης, Ρίτα Τζέλιου

Idea

2016
Χώροι Φιλοξενίας Μεταναστών

Unit Production System with parametric and parallel shape grammars The proposed Unit Production System is based on a grammar generated specifically for the purposes of the competition. The grammar contains in total 20 rules (Rule 0 through 19) capable of producing housing units, in a short period of time, and customized with respect to the needs of the refugees they aim to accommodate. The grammar is parametric, which means that all the shapes and building components it generates can be fully controlled by a user or by building regulations (municipal, national). The grammar includes rules for calculating the position of each unit inside a specified neighborhood, for example within a rectangular shape, rules for developing the plans in each unit (partitions, spaces, use), openings, and other standard design related parts. The suggested production system can be combined with rapid manufacturing processes to become part of an automated, and integrated method of housing unit delivery.

Φορέας: Senate Department for Urban Development and the Environment, Germany