Κατηγορίες
Μελέτες Εθνικού Κτηματολογίου

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

Πανόραμα Θεσσαλονίκης,
Ελλάδα 2006

Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στους ΟΤΑ Πανοράματος και Πυλαίας Ν. Θεσσαλονίκης.

Φορέας Ανάθεσης: Ο.Κ.Χ.Ε. / Υ.Κ.Χ.Ε.

Σύνταξη ορθοφωτοχαρτών κλίμακας 1 : 5000 – Σύνταξη Φ/Γ διαγραμμάτων κλίμακας 1 : 1000 – Σύνταξη επίγειων διαγραμμάτων 1 : 1000 και ενημέρωση Φ/Γ διαγραμμάτων – Συλλογή, τεχνική – νομική επεξεργασία δηλώσεων ιδιοκτησίας – Κτηματογράφηση – Δόμηση βάσεων χωρικών περιγραφικών δεδομένων – G.I.S.) – Σύνταξη κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων.