Κατηγορίες
Υδραυλικές Μελέτες

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ.ΣΟΥΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Θέρμης, Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
2011
Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Δ. Σουρωτής, Αγ.Παρασκευής και συνδετήριου με συλλεκτήρα Βασιλικών-Θέρμης

Φορέας Ανάθεσης: Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης