Κατηγορίες
Συγκοινωνιακές Μελέτες

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΝΕΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΜΑΝΟΥ

Δήμος Πτολεμαΐδας, Ελλάδα
2000
Οριστική μελέτη εσωτερικής οδοποιίας νέου οικισμού Κομάνου Δήμου Πτολεμαΐδας

Φορέας Ανάθεσης: Αναπτυξιακή Εταιρεία Δυτικής Μακεδονίας, ΑΝΚΟ Α.Ε.