Κατηγορίες
Αρχιτεκτονική Μελέτη

ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΙΙ

Ομάδα Μελέτη: Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Γιώργος Κακανής

Νικήτη Χαλκιδικής, Ελλάδα
2012
Εξοχική Κατοικία
115 m2