Κατηγορίες
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΠΕ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΚΟΖΑΝΗΣ (ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ): Α: ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ – ΜΙΚΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ Β: ΟΡΙΑ ΝΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ

Λαρισα – Κοζάνη, Ελλάδα
2013
ΜΠΕ-ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α:
Αντικείμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αυτής αποτελεί το ≪Τμήμα Ε.Ο. Λάρισας Κοζάνης Παράκαμψη Ελασσόνας έως Μικρό Ελευθεροχώρι.
Πρόκειται για οδικό τμήμα μήκους 12,1 km που προτείνεται να διανοιχτεί ανατολικά της Ελασσόνας και του οικισμού Μικρό Ελευθεροχώρι, μέσα στα διοικητικά όρια του δήμου Ελασσόνας της περιφερειακής ενότητας Λάρισσας. Αποτελεί νέο τμήμα της Ε.Ο. Λάρισας – Κοζάνης, που αποσκοπεί στην αντικατάσταση αντίστοιχου υφιστάμενου τμήματος που σήμερα διέρχεται μέσα από την πόλη της Ελασσόνας και σε επαφή με τον οικισμό Μικρό Ελευθεροχώρι με επακόλουθες δυσμενείς συνέπειες όχλησης, διάσπασης αστικού ιστού, καθώς και μειωμένης οδικής ασφάλειας, κυκλοφοριακής άνεσης και ταχύτητας διακρίνεται σε δύο επί μέρους τμήματα:
Παράκαμψη Ελασσόνας (Χ.Θ. 0+000 – Χ.Θ. 5+500) και Τέλος Παράκαμψης Ελασσόνας – Μικρό Ελευθεροχώρι (Χ.Θ. 5+500 – Χ.Θ.12+063)

ΜΠΕ-ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β:
Αντικείμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αυτής αποτελεί το «Τμήμα Ε.Ο. Λάρισας Κοζάνης Όρια Νομών Λάρισας Κοζάνης έως Τριγωνικό.
Πρόκειται για υφιστάμενο οδικό τμήμα Εθνικής Οδού, μήκους 11,9 km, που προτείνεται να βελτιωθεί μέσα στα διοικητικά όρια του :Δήμου Σερβίων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, και να αναβαθμιστεί σε τετράιχνο αυτοκινητόδρομο με διατομή β4ν* και προδιαγραφές χάραξης για ταχύτητα μελέτης 90 km/h. Στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση της οδικής σύνδεσης της περιφέρειας Θεσσαλίας με την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας.

Φορέας Ανάθεσης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΔΜΕΟ)