Κατηγορίες
Αρχιτεκτονική Μελέτη

ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Ομάδα Μελέτης:Γιώργος Κακανής
Χαλκιδική, Ελλάδα
2014
Μελέτη διώροφης εξοχικής κατοικίας στη Χαλκιδική
200 m2