Κατηγορίες
Υδραυλικές Μελέτες

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ – ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ, ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
2011
Αντικείμενο της μελέτης είναι ο σχεδιασμός έργων για τη διευθέτηση των υδατορεμάτων Ευκαρπίας, Ορτανσίας, Κυψέλης και Δόξης και η κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ομβρίων στις οδούς Λασκαράτου και Στ. Καζαντζίδη στην περιοχή του ρέματος Κυψέλης.
Το έργο στοχεύει στην αντιπλημμυρική προστασία των ευρύτερων περιοχών των ρεμάτων, την ομαλή απορροή των επιφανειακών υδάτων μέσα από τις οικιστικές περιοχές στον αποδέκτη και την αισθητική αναβάθμιση των παραρεμάτιων περιοχών.

Φορέας Ανάθεσης: Ε.Υ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης