Κατηγορίες
Υδραυλικές Μελέτες

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ.ΣΟΥΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Θέρμης, Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
2011
Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Δ. Σουρωτής, Αγ.Παρασκευής και συνδετήριου με συλλεκτήρα Βασιλικών-Θέρμης

Φορέας Ανάθεσης: Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

Κατηγορίες
Υδραυλικές Μελέτες

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ – ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ, ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
2011
Αντικείμενο της μελέτης είναι ο σχεδιασμός έργων για τη διευθέτηση των υδατορεμάτων Ευκαρπίας, Ορτανσίας, Κυψέλης και Δόξης και η κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ομβρίων στις οδούς Λασκαράτου και Στ. Καζαντζίδη στην περιοχή του ρέματος Κυψέλης.
Το έργο στοχεύει στην αντιπλημμυρική προστασία των ευρύτερων περιοχών των ρεμάτων, την ομαλή απορροή των επιφανειακών υδάτων μέσα από τις οικιστικές περιοχές στον αποδέκτη και την αισθητική αναβάθμιση των παραρεμάτιων περιοχών.

Φορέας Ανάθεσης: Ε.Υ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης

Κατηγορίες
Υδραυλικές Μελέτες

WASTEWATER NETWORK DESIGN IN MESIMVRIA, VATHILAKOS AND CHALKIDONA

Chalkidona, Greece
2012
Οριστική μελέτη δικτύων αποχέτευσης και αγωγών μεταφοράς ακαθάρτων Δ.Κ. Νέας Μεσήμβριας και Βαθύλακκου του Δ.Χαλκηδόνος

Client: Municipality of Chalkidona

Κατηγορίες
Υδραυλικές Μελέτες

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ, ΑΝΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Σέρρες, Ελλάδα
2013
Το αντικείμενό αφορά την Οριστική Υδραυλική μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης της αρτηρίας, των ανισόπεδων κόμβων, παράπλευρου και κάθετου οδικού δικτύου.
Η εκπόνηση της μελέτης εντάσσεται στην προοπτική αναβάθμισης του τμήματος 61.1. “Περιαστική οδός Σερρών” του Κάθετου Άξονα 61 “Σέρρες – Καβάλα” σε οδό ταχείας κυκλοφορίας με διαχωρισμένη διατομή συνολικού πλάτους 22,25μ με Ανισόπεδους Κόμβους και παράπλευρο δίκτυο.

Φορέας Ανάθεσης: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε

Κατηγορίες
Υδραυλικές Μελέτες

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΑΚΟΥΔΙΑ – ΝΙΚΗΤΗ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Σιθωνία, Χαλκιδική, Ελλάδα
2013
Το αντικείμενο εκπόνησης μελέτης είναι η οριστική μελέτη οδού και κόμβων, η υδραυλική μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης.
Το υπό μελέτη έργο αφορά την αναβάθμιση της κυκλοφοριακής ικανότητας του οδικού τμήματος Ψακούδια – Νικήτη, του άξονα Μουδανιά – Νικήτη. Η μελέτη εντάσσεται στην προοπτική απόδοσης χαρακτηριστικών κλειστής αρτηρίας διατομής πλάτους 17,00μ. (χωρίς τις πλευρικές κατασκευές) με διαχωριστική νησίδα και δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση στον οδικό άξονα Ν. Μουδανιά – Σιθωνία Ν. Χαλκιδικής με ανισόπεδους κόμβους και παράπλευρο δίκτυο.
Η υπό μελέτη οδός αφορά :
1. Το τμήμα Ψακούδια – Μεταμόρφωση όπου προτείνεται η βελτίωση – αναβάθμιση της υφιστάμενης οδού και η μετατροπή των υφιστάμενων Ι/Κ Ορμύλιας και Βατοπεδίου σε ανισόπεδους.
2. Το τμήμα νέας χάραξης παράκαμψης του οικ. Μεταμόρφωσης και της μελέτης του Α/Κ Μεταμόρφωσης – Μεταγγιτσίου
3. Τον Α/Κ Νικήτης και την οδό σύνδεσης, με υπογειοποίηση της αρτηρίας κατά τη διέλευση αυτής από τον οικ. της Νικήτης, με τον ανισόπεδο κόμβο Αγίου Νικολάου του υπό μελέτη οδικού τμήματος Κελί – Νικήτη

Φορέας Ανάθεσης: Περιφέρεια Κ.Μακεδονίας, Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγράμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

Κατηγορίες
Υδραυλικές Μελέτες

ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΜΒΡΑΚΙΑΣ, ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Νομός Αιτωλοακαρνανίας, Ελλάδα
2013
Αντικείμενο της μελέτης είναι η μελέτη έργων μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης αλλά και των συναφών αποχετευτικών – αποστραγγιστικών – αντιπλημμυρικών έργων, από την υπό κατασκευή Διώρυγα μεταφοράς νερού Δυτικά του π. Αχελώου μέχρι τις παραλίμνιες περιοχές Αμβρακίας – Αμφιλοχίας.

Φορέας Ανάθεσης: Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων, ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ

Κατηγορίες
Υδραυλικές Μελέτες

ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ

Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
2014.
Το αντικείμενο της μελέτης αφορά το εσωτερικό δίκτυο και το εξωτερικό υδραγωγείο του Δ.Δ. Θέρμης στον παλαιό οικισμό και στην περιοχή της πρόσφατης επέκτασης. Ως προς το εσωτερικό δίκτυο, η μελέτη περιλαμβάνει την αναμόρφωση του υπάρχοντος δικτύου στον υφιστάμενο οικισμό και τη μελέτη νέου δικτύου στην περιοχή επέκτασης. Ως προς το εξωτερικό υδραγωγείο, η μελέτη περιλαμβάνει τον έλεγχο επάρκειας και συνθηκών λειτουργίας των αγωγών μεταφοράς νερού, των γεωτρήσεων, των αντλιοστασίων και των δεξαμενών, τη μελέτη νέας δεξαμενής και τη διασύνδεσή της με τα υφιστάμενα και τα προτεινόμενα έργα.

Φορέας Ανάθεσης: Δήμος Θέρμης