Κατηγορίες
Υδραυλικές Μελέτες

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ – ΠΥΛΑΙΑΣ

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
1998
Οριστική Μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης οδού στο έργο “Βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών οδού Πανοράματος – Πυλαίας, τμήμα Αμερικάνικο κολέγιο έως είσοδο Πανοράματος”

Φορέας Ανάθεσης: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

Κατηγορίες
Υδραυλικές Μελέτες

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ – ΚΟΤΖΑ ΝΤΕΡΕ – ΤΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΠΗΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

Αξιούπολη, Κιλκίς, Ελλάδα
2002
Προστασία, Διαχείριση και ανάπλαση της κοίτης του μεγάλου ρέματος (Κοτζά Ντερέ) του ταμιευτήρα Πηγής και του περιβάλλοντος χώρου Δήμου Αξιούπολης, Ν.Κιλκίς

Φορέας Ανάθεσης: Περιφέρεια Κ.Μακεδονίας, Ειδικό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Κατηγορίες
Υδραυλικές Μελέτες

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΗΤΟΥΣ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ

Δήμος Πικρολίμνης, Νομός Κιλκίς, Ελλάδα
2008
Οριστική μελέτη Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Τοπ.Κοιν. Παλαιού και Νέου Αγιονερίου και Τοπ.Κοιν. Μικροκάμπου – Μαυρονερίου για το έργο “μελέτη αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων και επεξεργασίας αποβλήτων με τεχνητούς υγροβιότοπους Δήμου Πικρολίμνης”

Φορέας Ανάθεσης: Δήμος Πικρολίμνης

Κατηγορίες
Υδραυλικές Μελέτες

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Δήμος Καλαμαριάς, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
2009
Οριστική μελέτη Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Τοπ.Κοιν. Παλαιού και Νέου Αγιονερίου και Τοπ.Κοιν. Μικροκάμπου – Μαυρονερίου για το έργο “μελέτη αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων και επεξεργασίας αποβλήτων με τεχνητούς υγροβιότοπους Δήμου Πικρολίμνης”

Φορέας Ανάθεσης: Ε.Υ.Δ.Ε. / Υ.Α.Ε.Λ.Μ.Π.Θ. Θεσσαλονίκης της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Κατηγορίες
Υδραυλικές Μελέτες

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Δ.ΘΕΡΜΗΣ

Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
2009
Η μελέτη αφορά στην κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή επέκτασης του Δήμου Θέρμης

Φορέας Ανάθεσης: Δήμος Θέρμης

Κατηγορίες
Υδραυλικές Μελέτες

ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ

Κρυοπηγή, Χαλκιδική, Ελλάδα
2009
Μελέτη εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Δ. Κρυοπηγής και αγωγού προσαγωγής λυμάτων προς Ε.Ε.Λ. Καλλιθέας

Φορέας Ανάθεσης: Δήμος Κασσάνδρας

Κατηγορίες
Υδραυλικές Μελέτες

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

Χαλκηδόνα, Ελλάδα
2010

Η εκπόνηση της μελέτης εντάσσεται στην ολοκλήρωση των υποδομών (εσωτερική οδοποιία και δίκτυο ύδρευσης) στην περιοχή επέκτασης του Δ.Δ. Χαλκηδόνας προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανάπτυξή του, όπως αυτή προβλέπεται από το εγκεκριμένο ΓΠΣ και την εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη και πράξη εφαρμογής του οικισμού.

Φορέας Ανάθεσης: Δήμος Χαλκηδόνας

Κατηγορίες
Υδραυλικές Μελέτες

HYDRAULIC DESIGN OF P.A.TH.E. MOTORWAY

Evros, Greece
2010
Οριστική Υδραυλική Μελέτη αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε. στο τμήμα : Κλειδί – Πολύκαστρο – Εύζωνοι, υποτμήμα Α Α/Κ Αξιού – τέλος Α/Κ Αγ.Αθανασίου

Client: EYDE, P.A.TH.E. Motorway

Κατηγορίες
Υδραυλικές Μελέτες

ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ Β.ΤΑΒΑΚΗ & Δ.ΚΑΡΑΟΛΗ ΘΕΡΜΗΣ

Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
2010
Μελέτη ύδρευσης, αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων στο έργο “Ανάπλαση πεζοδρομίων οδών Βασ. Ταβάκη και Δημ. Καραολή Δήμου Θέρμης”

Φορέας Ανάθεσης: Δήμος Θέρμης

Κατηγορίες
Υδραυλικές Μελέτες

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ.ΡΙΖΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ

Έδεσσα, Ελλάδα
2011
Υδραυλική μελέτη εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Δ. Ριζαρίου και Μεσημερίου

Φορέας Ανάθεσης: Δ.Ε.Υ.Α. Έδεσσας