Κατηγορίες
Συγκοινωνιακές Μελέτες

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ Β.ΤΑΒΑΚΗ & Δ.ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
2010
Μελέτη οδών και ύδρευσης του έργου “Ανάπλαση πεζοδρομίων οδών Βασ. Ταβάκη και Δημ. Καραολή Δήμου Θέρμης”.

Φορέας Ανάθεσης: Δήμος Θέρμης

Κατηγορίες
Συγκοινωνιακές Μελέτες

ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΑΚΟΥΔΙΑ – ΝΙΚΗΤΗ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Σιθωνία, Χαλκιδική, Ελλάδα
2013
Το αντικείμενο εκπόνησης μελέτης είναι η οριστική μελέτη οδού και κόμβων, η υδραυλική μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης.
Το υπό μελέτη έργο αφορά την αναβάθμιση της κυκλοφοριακής ικανότητας του οδικού τμήματος Ψακούδια – Νικήτη, του άξονα Μουδανιά – Νικήτη. Η μελέτη εντάσσεται στην προοπτική απόδοσης χαρακτηριστικών κλειστής αρτηρίας διατομής πλάτους 17,00μ. (χωρίς τις πλευρικές κατασκευές) με διαχωριστική νησίδα και δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση στον οδικό άξονα Ν. Μουδανιά – Σιθωνία Ν. Χαλκιδικής με ανισόπεδους κόμβους και παράπλευρο δίκτυο.
Η υπό μελέτη οδός αφορά :
1. Το τμήμα Ψακούδια – Μεταμόρφωση όπου προτείνεται η βελτίωση – αναβάθμιση της υφιστάμενης οδού και η μετατροπή των υφιστάμενων Ι/Κ Ορμύλιας και Βατοπεδίου σε ανισόπεδους.
2. Το τμήμα νέας χάραξης παράκαμψης του οικ. Μεταμόρφωσης και της μελέτης του Α/Κ Μεταμόρφωσης – Μεταγγιτσίου
3. Τον Α/Κ Νικήτης και την οδό σύνδεσης, με υπογειοποίηση της αρτηρίας κατά τη διέλευση αυτής από τον οικ. της Νικήτης, με τον ανισόπεδο κόμβο Αγίου Νικολάου του υπό μελέτη οδικού τμήματος Κελί – Νικήτη

Φορέας Ανάθεσης: Περιφέρεια Κ.Μακεδονίας, Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγράμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

Κατηγορίες
Συγκοινωνιακές Μελέτες

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ, ΑΝΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΟΜΒΩΝ, ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Σέρρες, Ελλάδα
2013
Το αντικείμενό αφορά τη μελέτη της αρτηρίας, των ανισόπεδων κόμβων, την αποκατάσταση του τοπικού οδικού δικτύου και την εξυπηρέτηση των παρόδιων μέσω της κατασκευής παράπλευρου και κάθετου οδικού δικτύου.
Η εκπόνηση της μελέτης εντάσσεται στην προοπτική αναβάθμισης του τμήματος 61.1. “Περιαστική οδός Σερρών” του Κάθετου Άξονα 61 “Σέρρες – Καβάλα” σε οδό ταχείας κυκλοφορίας με διαχωρισμένη διατομή συνολικού πλάτους 22,25μ με Ανισόπεδους Κόμβους και παράπλευρο δίκτυο.

Φορέας Ανάθεσης: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Κατηγορίες
Συγκοινωνιακές Μελέτες

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΒΟΑΚ, ΤΜΗΜΑ ΓΟΥΡΝΕΣ – ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ, ΚΡΗΤΗ

Κρητη, Ελλάδα
2014
Μελέτη Σήμανσης – ασφάλειας αρτηρίας, παράπλευρων οδών και κόμβων για το έργο “ολοκλήρωση των μελετών του οδικού τμήματος Γούρνες – Χερσόνησος του Β.Ο.Α.Κ. με την εκπόνηση συμπληρωματικών μελετητικών αντικειμένων”.

Φορέας Ανάθεσης: ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ Υ.ΜΕ.ΔΙ. / Γ.Γ.Δ.Ε. / Δ.Μ.Ε.Ο.