Κατηγορίες
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΠΕ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΤΡΙΓΛΙΑΣ

Ν.Τρίγλια, Χαλκιδική, Ελλάδα
2009
Αντικείμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αυτής είναι οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας των λυμάτων Ν. Τρίγλιας Χαλκιδικής οι οποίες, μετά την πλήρη ανάπτυξη τους (Β΄ Φάση) θα έχουν δυναμικότητα 22,900 κατοίκων και εντάσσονται σε γενικότερο έργο αποχέτευσης που βρίσκεται σε στάδιο μελέτης με τίτλο:
ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ.
Το έργο αποσκοπεί στην βελτίωση των συνθηκών ζωής των κατοίκων του δήμου Τρίγλιας και του περιβάλλοντος της περιοχής του καθώς θα αντικαταστήσει τους σημερινούς ατομικούς βόθρους που χρησιμοποιούνται από τους κατοίκους των σημαντικότερων οικισμών του σαν μέσο προσωρινής αποθήκευσης και μερικής διάθεσης των λυμάτων.

Φορέας Ανάθεσης: Περιφερειακή Διοίκηση Ν.Χαλκιδικής, Τ.Υ.Δ.Κ.

Κατηγορίες
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΠΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΡΟΜΟΥ ΧΑΝΙΑ-ΚΙΣΣΟΣ

Νομός Μαγνησίας, Ελλάδα
2009
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΧΑΝΙΑ-ΚΙΣΣΟΣ’ ΜΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Αντικείμενο της Συμπληρωματικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αυτής αποτελεί η ≪Παράκαμψη Χιονοδρομικού Κέντρου Πηλίου≫ που Αποτελεί Τροποποίηση Τμήματος του Δρόμου Χάνια – Κισσός
Πρόκειται για τροποποίηση 1,7 km οδικού έργου, συνολικού μήκους 11,8 km, που στο υπόλοιπο τμήμα του βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης και είναι περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο. Το οδικό αυτό έργο (Δρόμος Χάνια – Κισσός) αναπτύσσεται στο ανατολικο τμήμα του όρους Πήλιο, μέσα στα διοικητικά όρια των δήμων Μούρεσι και Αγριά του Νομού Μαγνησίας. Παρεμβάλλεται στην πορεία της Ε.Ο. Βόλου-Ζαγοράς, επιχειρώντας συντομότερη εναλλακτική σύνδεση του Βόλου με τους οικισμούς Ανήλιο, Αγ. Δημητριο, Μαυρούτσα, Μούρεσι, και Τσαγκαράδα διαπλατύνοντας υφιστάμενο δασικό δρόμο.
Η τροποποίηση που προτείνεται αφορά την παράκαμψη του Χιονοδρομικού Κέντρου Πηλίου με νέα χάραξη, η οποία θα αντικαταστήσει το αντίστοιχο τμήμα του σημερινού δρόμου που διέρχεται μέσα από τις χιονοδρομικές εγκαταστάσεις.

Φορέας Ανάθεσης: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Κατηγορίες
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΚΟΜΒΟ ΘΕΡΜΗΣ ΕΩΣ ΚΟΜΒΟ ΡΥΣΙΟΥ

Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
2011
Αντικείμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αυτής αποτελεί το «Παράλληλο Οδικό Δίκτυο Εξυπηρέτησης της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών από Κόμβο Θέρμης έως Κόμβο Ρυσίου» Πρόκειται για παράπλευρο οδικό δίκτυο Εθνικής Οδούς, που προτείνεται να κατασκευαστεί εκατέρωθεν της Κεντρικής Αρτηρίας σε μήκος (αρτηρίας) 4 km, μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου Θέρμης του Νομού Θεσσαλονίκης. Διακρίνεται σε πέντε επί μέρους στοιχεία:
Δύο Ανατολικοί Παράπλευροι Οδοί SR-R1 και SR-R2.
Δύο Δυτικοί Παράπλευροι Οδοί SR-L1 και SR_L2.
Ανισόπεδος Κόμβος Φαρμακαίικων σύνδεσης της αρτηρίας με το τοπικό δίκτυο.

Φορέας Ανάθεσης: Δήμος Θέρμης

Κατηγορίες
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

ΜΠΕ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ-ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ, ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
2011
ΜΠΕ για:
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ-ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΔΟΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ-ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ-ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ-ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΟΡΤΑΝΣΙΑΣ

Φορέας Ανάθεσης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ/ΔΙΚΤΥΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Υ.Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Κατηγορίες
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΠΕ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 2+100 ΕΩΣ Χ.Θ. 8+100

Καβάλα, Ελλάδα
2012
Αντικείμενο αυτής της Επικαιροποιημένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αποτελεί η Περιμετρική Οδός Καβάλας τμήμα Χ.Θ. 1+913 έως Χ.Θ. 7+812 που κατατάσσεται στο Δευτερεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Γ.Γ.Δ.Ε. Δ1ε/Ο/5054/ 15.2.1989.
Πρόκειται για οδικό τμήμα με το οποίο επιχειρείται η ολοκλήρωση του εγγύτερου περιφερειακού δακτυλίου της πόλης Καβάλας, με τον οποίο επιδιώκεται η ουσιαστική βελτίωση των μετακινήσεων στο ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα, παρέχοντας άμεση πρόσβαση και επικοινωνία στους ανώτερους και περιφερειακούς τομείς της πόλης.
Κύριος σκοπός του έργου είναι η επίλυση του ιδιότυπου κυκλοφοριακού προβλήματος, που αντιμετωπίζει σήμερα η πόλη, όπου η διασύνδεση όλων των περιφερειακών γειτονιών μεταξύ τους και με το υπεραστικό οδικό δίκτυο, γίνεται διαμέσου του κέντρου της πόλης και της παραλιακής οδού.

Φορέας Ανάθεσης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

Κατηγορίες
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΠΕ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΚΟΖΑΝΗΣ (ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ): Α: ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ – ΜΙΚΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ Β: ΟΡΙΑ ΝΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ

Λαρισα – Κοζάνη, Ελλάδα
2013
ΜΠΕ-ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α:
Αντικείμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αυτής αποτελεί το ≪Τμήμα Ε.Ο. Λάρισας Κοζάνης Παράκαμψη Ελασσόνας έως Μικρό Ελευθεροχώρι.
Πρόκειται για οδικό τμήμα μήκους 12,1 km που προτείνεται να διανοιχτεί ανατολικά της Ελασσόνας και του οικισμού Μικρό Ελευθεροχώρι, μέσα στα διοικητικά όρια του δήμου Ελασσόνας της περιφερειακής ενότητας Λάρισσας. Αποτελεί νέο τμήμα της Ε.Ο. Λάρισας – Κοζάνης, που αποσκοπεί στην αντικατάσταση αντίστοιχου υφιστάμενου τμήματος που σήμερα διέρχεται μέσα από την πόλη της Ελασσόνας και σε επαφή με τον οικισμό Μικρό Ελευθεροχώρι με επακόλουθες δυσμενείς συνέπειες όχλησης, διάσπασης αστικού ιστού, καθώς και μειωμένης οδικής ασφάλειας, κυκλοφοριακής άνεσης και ταχύτητας διακρίνεται σε δύο επί μέρους τμήματα:
Παράκαμψη Ελασσόνας (Χ.Θ. 0+000 – Χ.Θ. 5+500) και Τέλος Παράκαμψης Ελασσόνας – Μικρό Ελευθεροχώρι (Χ.Θ. 5+500 – Χ.Θ.12+063)

ΜΠΕ-ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β:
Αντικείμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αυτής αποτελεί το «Τμήμα Ε.Ο. Λάρισας Κοζάνης Όρια Νομών Λάρισας Κοζάνης έως Τριγωνικό.
Πρόκειται για υφιστάμενο οδικό τμήμα Εθνικής Οδού, μήκους 11,9 km, που προτείνεται να βελτιωθεί μέσα στα διοικητικά όρια του :Δήμου Σερβίων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, και να αναβαθμιστεί σε τετράιχνο αυτοκινητόδρομο με διατομή β4ν* και προδιαγραφές χάραξης για ταχύτητα μελέτης 90 km/h. Στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση της οδικής σύνδεσης της περιφέρειας Θεσσαλίας με την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας.

Φορέας Ανάθεσης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΔΜΕΟ)

Κατηγορίες
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

ΜΠΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΏΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΡΤΑΣ: Α: ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΠΗΝΕΙΟΥ Β: ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΥΛΗΣ – ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΑΣΤΗΡΟΥ

Θεσσαλία, Ελλάδα
2013
ΜΠΕ – ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α
Αντικείμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αυτής αποτελεί το Τμήμα Ε.Ο. Τρικάλων – Άρτας.(Ε.Ο. 30) από Δακτύλιο Τρικάλων έως Γέφυρα Πηνειού
Πρόκειται για υφιστάμενο οδικό τμήμα Εθνικής Οδού, μήκους 1,1 km, που προτείνεται να βελτιωθεί μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου Τρικκαίων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων. Διακρίνεται σε δύο επί μέρους τμήματα:
• Ι/Κ Δακτυλίου Τρικάλων έως Πηνειό Ποταμό (Χ.Θ. 0+000 – Χ.Θ. 0+950) και
• Περιοχή Γεφύρωσης Πηνειού Ποταμού (Χ.Θ. 0+000 0+950 – Χ.Θ. 1+100)
ΜΠΕ – ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β
Αντικείμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αυτής αποτελεί η Παράκαμψη Πύλης – Παλιομονάστηρου από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 4+502 που αποτελεί τμήμα της Ε.Ο. Τρίκαλα – Άρτα. (Ε.Ο. 30). Πρόκειται για οδικό τμήμα μήκους 4,5 km που προτείνεται να διανοιχτεί κατά μήκος της νότιας όχθης του Πορταϊκού Ποταμού, μέσα στα διοικητικά όρια των δήμων Πύλης και Γόμφων του Νομού Τρικάλων. Αποτελεί νέο τμήμα της Ε.Ο. Τρίκαλα – Άρτα, που αποσκοπεί στην αντικατάσταση αντίστοιχου υφιστάμενου τμήματος που σήμερα διέρχεται μέσα από τους οικισμούς Παλαιομονάστηρο και Πύλη, με επακόλουθες δυσμενείς συνέπειες όχλησης, διάσπασης αστικού ιστού, καθώς και μειωμένης οδικής ασφάλειας, κυκλοφοριακής άνεσης και ταχύτητας.

Φορέας Ανάθεσης: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Κατηγορίες
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΜΒΡΑΚΙΑΣ, ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Νομός Αιτωλοακαρνανίας, Ελλάδα
2014
Αντικείμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτής είναι:
Εγγειοβελτιωτικά Έργα Παραλίμνιων περιοχών Αμβρακίας – Αμφιλοχίας Νομού Αιτωλοακαρνανίας, που περιλαμβάνουν την κατασκευή αρδευτικών δικτύων,ειδικών τεχνικών έργων (δεξαμενές αναρρύθμισης, αντλιοστάσια), αγροτικώνοδών, αποχετευτικών δικτύων και αντιπλημμυρικών έργων, σε συνολικήακαθάριστη έκταση 12.800 στρεμμάτων περίπου.

Φορέας Ανάθεσης: Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων, ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ

Κατηγορίες
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ – ΣΙΘΩΝΙΑ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΨΑΚΟΥΔΙΑ ΕΩΣ ΝΙΚΗΤΗ

Χαλκιδική, Ελλάδα
2014
Αντικείμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αυτής αποτελεί το Οδικός Άξονας Ν. Μουδανιά – Σιθωνία Ν. Χαλκιδικής Τμήμα από Ψακούδια έως Νικήτη. Πρόκειται για οδικό τμήμα μήκους 18,5 km που προτείνεται να διανοιχτεί κατά μήκος της βόρειας ακτής του Τορωναίου Κόλπου. Αποτελεί βελτίωση και αναβάθμιση της σημερινής αντίστοιχης επαρχιακής οδού, που επιτυγχάνεται τόσο με διαπλατύνσεις υφισταμένων τμημάτων, όσο και με νέες χαράξεις, κυρίως παρακάμψεις οικισμών, οι οποίες αντικαθιστούν αντίστοιχα τμήματα του υφιστάμενου δρόμου. Στο εσωτερικό του οικισμού Νικήτη, η αναβάθμιση του οδικού άξονα γίνεται με υπογειοποίηση του σημερινού δρόμου, ο οποίος διέρχεται από το εσωτερικό του οικισμού.
Το οδικό έργο βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής και αναπτύσσεται με γενική κατεύθυνση από δύση προς ανατολή, μέσα στα διοικητικά όρια των Δήμων Πολύγυρου και Σιθωνίας. Αποτελεί τμήμα του οδικού άξονα Ν. Μουδανιά – Σιθωνία. Το συνολικό μήκος του τμήματος που μελετάται είναι 18,5 km. Η αφετηρία του έργου βρίσκεται ΒΑ του οικισμού Ψακούδια. Στη θέση εκείνη αναπτύσσεται ανισόπεδος κόμβος σύνδεσης της βελτιωμένης Ε.Ο. με τον οικισμό Ορμύλια. Το πέρας του οδικού τμήματος που μελετάται βρίσκεται ΝΑ του οικισμού Νικήτη στην συμβολή του υφιστάμενου δρόμου με τον οδικό βρόγχο που περιβάλλει την χερσόνησο Σιθωνία (Νικήτη, Τορώνη, Σάρτη Παναγιά Νικήτη). Στο σημείο εκείνο αναπτύσσεται ο Α/Κ Σιθωνίας.

Φορέας Ανάθεσης: Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας, Δ/νση Δημοσίων Έργων

Κατηγορίες
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΠΕ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Δ.ΘΕΡΜΗΣ

Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
2014
Αντικείμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι:
Το Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης της Θέρμης, στον Υφιστάμενο Οικισμό και στην Περιοχή της Επέκτασης, που περιλαμβάνει τους αγωγούς μεταφοράς νερού, τιςδεξαμενές, τις γεωτρήσεις, και τα αντλιοστάσια. Συμπεριλαμβάνονται τόσο ταυφιστάμενα στοιχεία του, που διατηρούνται, όσο και νέα που προτείνονται.
Το έργο αυτό, αποσκοπεί στην επίτευξη της καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των σημερινών και μελλοντικών αναγκών των κατοίκων και των λοιπών καταναλωτών του οικισμού με αξιοποίηση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων. Το έργο συνίσταται στην επέκταση και βελτίωση του υδραγωγείου της Θέρμης με αξιοποίηση υφιστάμενων στοιχείων του, μετά από τροποποίηση και βελτίωσή τους, καθώς και προσθήκη νέων στοιχείων ή αντικατάσταση παλαιότερων. Σε κάθε περίπτωση υφιστάμενα στοιχεία που κρίνονται ικανοποιητικά διατηρούνται και εντάσσονται στο αναβαθμισμένο υδραγωγείο, ενώ όσα θεωρούνται ακατάλληλα καταργούνται.

Φορέας Ανάθεσης: Δήμος Θέρμης, Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας και Περιβάλλοντος, Τμήμα Τεχνικών Έργων/ Πολεοδομικών Εφαρμογών