Κατηγορίες
Παραγωγή Τοπογραφικών και Κτηματογραφικών Υποβάθρων

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΟΣΕ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΤΤΙΚΗ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Πειραιάς, Αττική, Κόρινθος, Ελλάδα
2007

Καταγραφή και Τοπογραφική αποτύπωση της ακίνητης περιουσίας του Ο.Σ.Ε.
και σύνταξη Κτηματολογίου Ο.Σ.Ε. για την περιοχή μελέτης ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ (αρ. μελ. 01)

Φορέας Ανάθεσης: ΓΑΙΑ ΟΣΕ Α.Ε.

Κατά μήκος της Γραμμής ΟΣΕ από ΠΕΙΡΑΙΑ έως όρια Ν. Κορινθίας – Ν. Αχαϊας. Απογραφή ακίνητης περιουσίας ΟΣΕ, Ψηφιακή οργάνωση των υπαρχόντων φακέλλων και διαγραμμάτων αυτής, Δημιουργία Γεωδαιτικού δικτύου αναφοράς, Τοπογραφική αποτύπωση και σύνταξη κτημ/κών διαγραμμάτων και πινάκων, Συσχέτιση παλαιών και νέων διαγραμμάτων και λοιπών στοιχείων, Δόμηση σε Γ.Σ.Π. των ακινήτων του Ο.Σ.Ε.

Κατηγορίες
Παραγωγή Τοπογραφικών και Κτηματογραφικών Υποβάθρων

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – 1ο ΥΠΟΤΜΗΜΑ

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
2009

Εκπόνηση τοπογραφικών μελετών και κτηματολογίου για το 1ο υποτμήμα από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 14+000 της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, από Α/Κ Τιτάν έως Α/Κ Σχολαρίου και της σύνδεσής της με την Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και το Αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.

Φορέας Ανάθεσης: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Ίδρυση τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, τοπογραφικές αποτυπώσεις 4.000 στρ., σύνταξη Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους, Κτηματογράφηση.

Κατηγορίες
Παραγωγή Τοπογραφικών και Κτηματογραφικών Υποβάθρων

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – 3ο ΥΠΟΤΜΗΜΑ

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
2009

Εκπόνηση τοπογραφικών μελετών και κτηματολογίου για το 3ο υποτμήμα από Χ.Θ. 25+200 έως Χ.Θ. 33+700 της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, από Α/Κ Τιτάν έως Α/Κ Σχολαρίου και της σύνδεσής της με την Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και το Αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.

Φορέας Ανάθεσης: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Ίδρυση τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, τοπογραφικές αποτυπώσεις 4.800 στρ., σύνταξη Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους, Κτηματογράφηση.