Κατηγορίες
Παραγωγή Τοπογραφικών και Κτηματογραφικών Υποβάθρων Παραγωγή Τοπογραφικών και Κτηματογραφικών Υποβάθρων Παραγωγή Τοπογραφικών και Κτηματογραφικών Υποβάθρων

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΟΣΕ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΤΤΙΚΗ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Πειραιάς, Αττική, Κόρινθος, Ελλάδα
2007

Καταγραφή και Τοπογραφική αποτύπωση της ακίνητης περιουσίας του Ο.Σ.Ε.
και σύνταξη Κτηματολογίου Ο.Σ.Ε. για την περιοχή μελέτης ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ (αρ. μελ. 01)

Φορέας Ανάθεσης: ΓΑΙΑ ΟΣΕ Α.Ε.

Κατά μήκος της Γραμμής ΟΣΕ από ΠΕΙΡΑΙΑ έως όρια Ν. Κορινθίας – Ν. Αχαϊας. Απογραφή ακίνητης περιουσίας ΟΣΕ, Ψηφιακή οργάνωση των υπαρχόντων φακέλλων και διαγραμμάτων αυτής, Δημιουργία Γεωδαιτικού δικτύου αναφοράς, Τοπογραφική αποτύπωση και σύνταξη κτημ/κών διαγραμμάτων και πινάκων, Συσχέτιση παλαιών και νέων διαγραμμάτων και λοιπών στοιχείων, Δόμηση σε Γ.Σ.Π. των ακινήτων του Ο.Σ.Ε.

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – 1ο ΥΠΟΤΜΗΜΑ

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
2009

Εκπόνηση τοπογραφικών μελετών και κτηματολογίου για το 1ο υποτμήμα από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 14+000 της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, από Α/Κ Τιτάν έως Α/Κ Σχολαρίου και της σύνδεσής της με την Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και το Αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.

Φορέας Ανάθεσης: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Ίδρυση τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, τοπογραφικές αποτυπώσεις 4.000 στρ., σύνταξη Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους, Κτηματογράφηση.

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – 3ο ΥΠΟΤΜΗΜΑ

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
2009

Εκπόνηση τοπογραφικών μελετών και κτηματολογίου για το 3ο υποτμήμα από Χ.Θ. 25+200 έως Χ.Θ. 33+700 της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, από Α/Κ Τιτάν έως Α/Κ Σχολαρίου και της σύνδεσής της με την Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και το Αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.

Φορέας Ανάθεσης: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Ίδρυση τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, τοπογραφικές αποτυπώσεις 4.800 στρ., σύνταξη Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους, Κτηματογράφηση.