Κατηγορίες
Αστικές Αναπλάσεις-Διαμορφώσεις

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΝΙΣΤΡΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ομάδα Μελέτης: Βασίλης Παπακωνσταντίου,Γιώργος Κακανής, Δημήτρης Δούμας, Ρενάτα Δούμα, Ειρήνη Δήμου

Κλειστός Διαγωνισμός
Κάνιστρο Χαλκιδικής,
Ελλάδα 2013
Εμπορικό Κέντρο – Χώρος Αναψυχής Οικισμού
Περιοχή Μελέτης 5270 m2
Δόμηση Κτιρίων 1845 m2

Φορέας: Mare Village A.E.

Κατηγορίες
Αστικές Αναπλάσεις-Διαμορφώσεις

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΣΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ομάδα Μελέτης: Απότσος Σταύρος, Δούση Μαρία, Κωτσόπουλος Σοφοκλής, Παπακωνσταντίνου Βασίλης (για την ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.), Πασλή Ελισσάβετ, Ταράνη Παρασκευή, Τρικάλη Μαρία
Σύμβουλος Μελέτης: Νομικός Μιχάλης
Σύμβουλος Η/Μ: Τολίδης Αστέριος

Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός, Α’ ΒΡΑΒΕΙΟ
Κοζάνη, Ελλάδα
2018
155 στρ.