Κατηγορίες
Αρχιτεκτονική Μελέτη

ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Ομάδα Μελέτης: Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Γιώργος Κακανής, Ειρήνη Δήμου

Διαγωνισμός, Β’ Φάση
ΒΙ.ΠΑ. Αυλώνος, Αττική, Ελλάδα
2013
Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυτική βιομάζα
830 m2

Στην πρόταση μελέτης της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται μια προσπάθεια σύνδεσης τεχνολογίας και φύσης μεταφράζοντας την ίδια την λειτουργία ενός “κτιρίου μηχανής” και των διαδικασιών παραγωγής ενέργειας σε στοιχεία αρχιτεκτονικής. Οι όροι που συνδέονται άμεσα με τη συγκεκριμένη τεχνολογία και τη σχέση της με τη φύση (ανανεώσιμη, βιώσιμη, πράσινη, καινοτόμος, οικολογική) ταυτίζονται εδώ με τα επιμέρους στοιχεία και επιλογές που αφορούν στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, την αισθητική, τη λειτουργία, τα υλικά δόμησης και το κόστος.
Από τους βασικούς στόχους και προθέσεις της πρότασης είναι ο σχεδιασμός ενός κτιρίου που θα αποτελέσει όχι μόνο μια βιομηχανική εγκατάσταση, ένα “κτίριο – μηχανή”, αλλά και ένα χώρο προβολής και παρουσίασης της διαδικασίας παραγωγής ενέργειας από βιομάζα, μία έκθεση ανοιχτή για κάθε ενδιαφερόμενο.
Ο οργανισμός αποτελείται από ένα ορθογωνικό πρίσμα στο οποίο ενσωματώνονται αδιάσπαστα οι λειτουργίες της μονάδας. Πέρα από την χωροθέτηση των μηχανολογικών λειτουργιών δημιουργείται μια ζώνη κατά μήκος του κτιρίου, χαρακτηριζόμενη ως χώρος επίσκεψης και ενημέρωσης. Το εξωτερικό κέλυφος επενδύεται με μικρά οριζόντια ξύλινα στοιχεία ποικίλων χρωματισμών. Είκοσι διαφορετικά χρώματα μπλέκονται μεταξύ τους και φαίνεται να αλλάζουν καθώς ο παρατηρητής κινείται. Από μακριά οι ομάδες χρωμάτων διαμορφώνουν ένα ουδέτερο χρώμα ενώ από κοντά η κάθε οπτική δίνει ένα διαφορετικό χρωματισμό.

Φορέας: DOS Energy

Κατηγορίες
Αρχιτεκτονική Μελέτη

ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Ομάδα Μελέτης:Γιώργος Κακανής
Χαλκιδική, Ελλάδα
2014
Μελέτη διώροφης εξοχικής κατοικίας στη Χαλκιδική
200 m2

Κατηγορίες
Αρχιτεκτονική Μελέτη

ΚΑΤΟΙΚΙΑ Η ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Ομάδα Μελέτης: Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Χαλκιδική, Ελλάδα
2014
Εξοχική Κατοικία
280 m2

Κατηγορίες
Αρχιτεκτονική Μελέτη

ΞΕΝΩΝΑΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ομάδα Μελέτης: Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Γιώργος Κακανής, Ελίνα Χατζηελευθεριάδη

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
2014
Αναβάθμιση Κτιρίων και Μετατροπή τους σε Ξενώνα Νεότητας και Χώρους Αναψυχής
595 m2

Η μελέτη αφορά στην αναμόρφωση και ανακαίνιση τριών κτιρίων και των γύρω ανοιχτών χώρων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, και τη μετατροπή τους σε χώρο που θα περιλαμβάνει ξενώνα νεότητας, cafe-bar, εστιατόριο και χώρο εκθέσεων και εκδηλώσεων.
Τα κτίρια βρίσκονται σε ακάλυπτο χώρο εντός οικοδομικού τετραγώνου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και η κλίμακά τους είναι πολύ μικρότερη από το δομημένο περιβάλλον της περιοχής.
Από τους σημαντικότερους στόχους της μελέτης είναι η δημιουργία μιας κοινής ταυτότητας πράγμα που επιτυγχάνεται με τη χρήση κοινών αρχιτεκτονικών στοιχείων στις όψεις των κτιρίων στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Κατηγορίες
Αρχιτεκτονική Μελέτη

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ομάδα Μελέτης: Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Ρίτα Τζέλιου
Ιδέα Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
2014
Επανάχρηση δημοσίου κτιρίου σε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
795 m2

Το δημόσιο κτίριο της νέας παραλίας που λειτούργησε παλαιότερα ως εστιατόριο ΙΝΤΕΡΝΙ και cafe-bar Maison Crystal αναμορφώνεται στα πλαίσια του φεστιβάλ ΔΗΜHΤΡΙΩΝ 2014.
Στα πλαίσια της έκθεσης που πραγματοποιείται με θέμα την επανάχρηση του κτιρίου, προτείνουμε την δημιουργία ενός ελεύθερου χώρου δραστηριότητας, μιας αίθουσας πολλαπλών χρήσεων για τους πολίτες.

Το κτίριο μετατρέπεται σε χώρο που μπορεί να υποδεχτεί ποικιλία δραστηριοτήτων. Μπορεί να είναι μουσείο, χώρος παραστάσεων, παιχνιδιού κ.α. ή απλά ένα πάρκο, ένας χώρος χαλάρωσης. Καμία από τις χρήσεις δεν είναι μόνιμη. Εδώ το κτίριο διατηρεί τα βασικά δομικά του στοιχεία, μια αυστηρή τεκτονική διάσταση που γίνεται περισσότερο διακριτή, ξεκάθαρη. Τονίζεται μια προηγούμενη κατάσταση για να αντιτεθεί με μια νέα, ίσως πιο φυσιο-λογική.
Η διαμόρφωση ενός μικρού λειμώνα που εισχωρεί μέσα στο κτίριο – αντί ενός τυπικού δαπέδου – έρχεται να αντιπαρατεθεί με ότι υπήρχε, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια διαφορετικού είδους δραστηριότητα.

Φορέας: Dimitria Festival, Δήμος Θεσσαλονίκης

Κατηγορίες
Αρχιτεκτονική Μελέτη

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΑΥΛΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ομάδα Μελέτης: Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Ρίτα Τζέλιου

Διαγωνισμός
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
2014
Αρχιτεκτονική Μελέτη Κτιρίου Εκπαίδευσης και Αθλητισμού
10300 m2

Αντικείμενο της μελέτης είναι ο σχεδιασμός δημοτικού σχολείου και κλειστού γυμναστηρίου του δήμου, σε έναν πολύ ιδιαίτερο τόπο, στο όριο του δάσους με την πόλη. Η χωροθέτηση του κτιρίου καθιστά το εν δυνάμει αποτέλεσμα, όχι μόνο υλικά αλλά και σε μια πιο κοινωνική διάσταση, μια ισχυρή παρουσία στην ευρύτερη περιοχή.
Οι όγκοι του κτιρίου διατάσσονται βαθμιδωτά ακολουθώντας μια νοητή συνέχεια της τοπογραφίας της περιοχής δημιουργώντας ανοιχτούς χώρους (αυλές) Ν και ΝΔ στη θέα και υπόσκαφα τμήματα Β και ΒΔ. Το κτίριο διακρίνεται για τους καθαρούς όγκους και την υλική του υπόσταση, με κυρίαρχο στοιχείο τον γρανίτη , που συνδέει αισθητικά το τεχνητό με το φυσικό. Η κάθε βαθμίδα αποτελεί σχετικά διακριτή λειτουργικά ζώνη με προσβάσεις σε όλα τα επίπεδα.
Η κατασκευή είναι σύμμεικτη με τον βασικό φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και ένα μεταλλικό κέλυφος, που περικλείει τον κορυφαίο όγκο του γυμναστηρίου, στο οποίο αγκυρώνονται μεγάλες πλάκες γρανίτη. Η επιλογή της διάταξης των χώρων γίνεται με γνώμονα την καλή ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου, ενώ προτείνεται μια σειρά συστημάτων ανανεώσιμης ενέργειας που ενισχύουν την αυτονομία του.

Φορέας: Δήμος Νεάπολης – Συκεών

Κατηγορίες
Αρχιτεκτονική Μελέτη

DENTAL CLINIC IN GRIFFITH NSW AUSTRALIA

Ομάδα Μελέτης: Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Ρίτα Τζέλιου

Griffith, NSW AUSTRALIA 2015
Οδοντιατρική Κλινική

The proposal is a simple volumetric synthesis organized longitudinally and trying to occupy the site in an optimum way so as for the clinic to function well, while being harmonized with the surrounding environment and climate. Each of the volumes designed, represents a specific function or a group of “compatible” uses. The structure is made of steel and the exterior walls of the western side of the building are glazed and wrapped in an expanded aluminum screen. The building expresses in a transparent nature as the expanded metal sheets generate a bright interior. The surrounding scenery comes and goes softly through the mesh as the user moves in the building. Through the volume positioning and the use of transparency the exterior and interior limit blends with the landscape while at the same time the building program is organized clearly. The users (doctors and patients) can experience the space in various ways as the day and seasons go by and the scenery changes.

Φορέας: Ιδιώτης

Κατηγορίες
Αρχιτεκτονική Μελέτη

CAFE BAR ΣΤΟ ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Νέο Ρύσιο, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
2016
cafe-bar
340 m2

Κατηγορίες
Αρχιτεκτονική Μελέτη

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ‘ΚΟΝΑΚΙ ΑΒΕΡΩΦ’ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

Ομάδα Μελέτης: Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Αθηνά Κωνσταντινίδου, Ρίτα Τζέλιου, Όλγα Κωνσταντινίδου

Διαγωνισμός, Έπαινος
Λάρισα, Ελλάδα
2015
Αποκατάσταση και Μετατροπή του Κτιρίου ‘ΚΟΝΑΚΙ ΑΒΕΡΩΦ’ σε Κέντρο Πολιτισμού 1480 m2

Η μελέτη αφορά στη συντήρηση, ανακατασκευή και επανάχρηση του κτιρίου ‘ΚΟΝΑΚΙ ΑΒΕΡΩΦ’ που βρίσκεται στην συνοικία Νέα Πολιτεία του Δήμου Λαρισαίων, πιο συγκεκριμένα αφορά στην προσαρμογή όλου του κτιριακού συγκροτήματος στις ανάγκες ενός σύγχρονου πολιτιστικού-κοινωνικού πολυχώρου. Στόχος είναι η δημιουργία ενός πολυποίκιλου χώρου δραστηριοτήτων, προβάλλοντας ταυτόχρονα την πολιτιστική κληρονομιά και την ιστορία του τόπου. Το συγκρότημα θα στεγάσει τις λειτουργίες: του πολιτιστικού κέντρου, του ΚΑΠΗ, των εργαστηρίων της πινακοθήκης, τους χώρους του διαμερισματικού συμβουλίου και έναν χώρο διοίκησης του συγκροτήματος.
Με βασικό γνώμονα προσέγγισης την αναβίωση μιας ιδέας, μιας μνήμης, και τη δημιουργία ενός σύγχρονου κοινωνικού χώρου δράσης καθορίζονται συγκεκριμένες σχεδιαστικές λογικές που μπορούν να συνθέσουν μια μοναδική εμπειρία.Το κτίριο οργανώνεται σε τρία επίπεδα: ισόγειο, 1ο όροφο και υπόγειο σε τμήμα της συνδετήριας πτέρυγας. Οι επί μέρους χώροι του κτιρίου οργανώνονται γραμμικά καταλαμβάνοντας όλο το πλάτος, ενώ παρεμβάλλονται πυρήνες κάθετης κυκλοφορίας. Διάφανα και ημιδιάφανα στοιχεία χωρίζουν τους χώρους αυτούς χωρίς όμως να κατακερματίζουν μια συνέχεια και ένα βάθος που προσδίδει η γενικότερη γεωμετρία, διαμόρφωση και αίσθηση του κτιρίου.

Φορέας: Δήμος Λαρισαίων

Κατηγορίες
Αρχιτεκτονική Μελέτη

FLEXI-HEIMAT FUTURE REFUGEE ACCOMMODATION

Ομάδα Μελέτης: Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Αλέξανδρος Χαρίδης, Ρίτα Τζέλιου

Idea

2016
Χώροι Φιλοξενίας Μεταναστών

Unit Production System with parametric and parallel shape grammars The proposed Unit Production System is based on a grammar generated specifically for the purposes of the competition. The grammar contains in total 20 rules (Rule 0 through 19) capable of producing housing units, in a short period of time, and customized with respect to the needs of the refugees they aim to accommodate. The grammar is parametric, which means that all the shapes and building components it generates can be fully controlled by a user or by building regulations (municipal, national). The grammar includes rules for calculating the position of each unit inside a specified neighborhood, for example within a rectangular shape, rules for developing the plans in each unit (partitions, spaces, use), openings, and other standard design related parts. The suggested production system can be combined with rapid manufacturing processes to become part of an automated, and integrated method of housing unit delivery.

Φορέας: Senate Department for Urban Development and the Environment, Germany