Κατηγορίες
Αρχιτεκτονική Μελέτη

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΠΗΛΙΟΥ

Κεραμίδι, Πήλιο, Μαγνησία
1987
Αποκατάσταση παραδοσιακής διώροφης κατοικίας
60 μ2

Κατηγορίες
Αρχιτεκτονική Μελέτη

CAFE ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ

Ομάδα Μελέτης: Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Ιδέα
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
2008
Μικρό αναψυκτήριο – cafe στο όριο της πόλης
60 m2

Κατηγορίες
Αρχιτεκτονική Μελέτη

ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ

Ομάδα Μελέτης: Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Ιδέα
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
2010
Σταθμός Μετρό στο κέντρο Θεσσαλονίκης

Βασικό εννοιολογικό δίπολο η εσοχή – εξοχή ως προς ένα επίπεδο XY Εκκίνηση, επίπεδο (ΧΥ) το οποίο διαχωρίζεται σε ισοπαχείς λωρίδες που παραμορφώνονται κατακόρυφα για να δημιουργήσουν ανοίγματα, πυκνώσεις, να σχηματίσουν χώρους και ατμόσφαιρες.

Κατηγορίες
Αρχιτεκτονική Μελέτη

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ / ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗ ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ομάδα Μελέτης: Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Ρίτα Τζέλιου

Ιδέα
Θέρμη Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
2011
Βιβλιοθήκη / Πολιτιστικό Κέντρο
1250 m2

Στόχος της μελέτης είναι η δημιουργία δημόσιου χώρου, που πέρα από τις κύριες χρήσεις βιβλιοθήκης, μπορεί να αποτελεί καταλύτη στην ανάπτυξη συλλογικών δραστηριοτήτων και φορέα πολύπλευρων υπηρεσιών προς την κοινότητα. Να αποτελεί ουσιαστικά ένα χώρο “κοινωνικής, ανθρώπινης επικονίασης” μέσα στον οποίο γεννιούνται ιδέες, συνεργασίες, δράσεις… Από τις αρχικές αποφάσεις, είναι ο σχεδιασμός ελαφριάς κατασκευής φερόμενης από ένα “δάσος” διάσπαρτων υποστυλωμάτων με διαφορετικές διατομές. Από τα υποστυλώματα αυτά το 1/8 μόνο είναι φέροντα στοιχεία, ενώ τα υπόλοιπα απορροφούν τις οριζόντιες τάσεις.
Η διαδικασία του σχεδιασμού βασίζεται στον έλεγχο σημείων – υποστυλωμάτων – και γίνεται μέσω μηχανισμού – αλγορίθμου – που χειρίζεται τις μετακινήσεις τους σύμφωνα με ορισμένους κανόνες. Συγκεκριμένα στοιχεία, οδηγοί, τοποθετούνται σε ένα αρχικό και κανονικό σύστημα σημείων μετακινώντας και επηρεάζοντας τις αρχικές τους θέσεις σύμφωνα με μαθηματικές συναρτήσεις. Παρά τη φαινομενική αταξία των στοιχείων και των σχέσεων που προκύπτουν, ο χώρος τελικά οργανώνεται σύμφωνα με προθέσεις και δεδομένα.
Το κτίριο δεν έχει διαχωριστικούς τοίχους και η οργάνωση βασίζεται σε μια σχέση σταθερών και μεταβλητών περιοχών. Παρουσιάζονται έτσι χώροι που είναι δυνατό να μεταβάλλονται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες χωρίς να υπάρχουν μόνιμα όρια μεταξύ τους. Ο χρήστης μπορεί να περιπλανηθεί μέσα σε ένα περιβάλλον που μοιάζει να μην είναι ποτέ συγκεκριμένο. Ο χώρος τελικά δεν ολοκληρώνεται ποτέ μένει ατελής και συνεχώς εξελίσσεται, προσδιορίζεται μόνο από την παρουσία και την ελεύθερη δράση των κατοίκων του. Το αποτέλεσμα τελικά μοιάζει περισσότερο με τοπίο όπου όλα τα στοιχεία του (χρήστες, εξοπλισμός, κατασκευή, μηχανήματα κ.α.) συμμετέχουν στη συνεχή διαμόρφωσή του.

Κατηγορίες
Αρχιτεκτονική Μελέτη

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΘΕΡΜΗ Ι

Ομάδα Μελέτης: Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Γιώργος Κακανης
Θέρμη Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
2011
Κατοικία
205 m2

Κατηγορίες
Αρχιτεκτονική Μελέτη

ICONIC PEDESTRIAN BRIDGE IN AMSTERDAM

Ομάδα Μελέτη: Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Δημήτρης Γουρδούκης

Διεθνής Διαγωνισμός
Άμστερνταμ, Ολλανδία
2012
Πεζογέφυρα με cafe και χώρο επισκευής ποδηλάτων
200 m2 (δεν συμπεριλαμβάνεται η πεζογέφυρα)

reciprocal frame
the initial principal for the design of the bridge is based on a class of self-supporting structures made of 3 or more beam elements. Such a design requires no center supports and forms a central plateau for various uses at the beam convergence area.

structural principal
3 main steel beams leaning on each other, with no other connection needed, span at a 90m long distance. The use of the appropriate elastomeric bearings and stoppers at the beam intersections is necessary to prevent the frame from any sliding effects. In order for the bridge to maintain its lightness and a certain transparency, the main structure design is translated into a more complex formation. A composite steel element is formed, consisting of a rectangular solid beam section and a triangle-like element pattern – “soft framework”- with various dimensions.

superstructure
The wide area defined through the beam intersections makes possible the inclusion of a variety of spaces, activities and uses.

procedure
As opposed to a rigid, top-down approach there is a mixed method of designing the bridge structure. The idea of the reciprocity of the main beams along with the evolution of a “soft framework”, ( based on a triangle-like element pattern controlled parametrically), produces a structure which is more loosely defined, reducing constraints and resulting in a series of variant ways to finalise the design.

Client: AC-CA

Κατηγορίες
Αρχιτεκτονική Μελέτη

ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Ι

Ομάδα Μελέτης: Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Γιώργος Κακανής

Νικήτη Χαλκιδικής, Ελλάδα
2012
Εξοχική Κατοικία
150 m2

the mild Greek climate gives us the opportunity to live comfortably outdoors, live under the open sky… that is why the inside and outside spaces should be of the same importance during the design process of a building… in such a design the classic dual notions like open – close, outside – inside, natural – artificial are integrated in an ambiguous way trying to organize a whole, an atmosphere and not just functional parts… the general arrangement of volume should correspond to the natural context in terms of topography, scale, orientation… for a house in a countryside, the material texture plays a significant role in the final representation of human intervention on the natural environment…

Κατηγορίες
Αρχιτεκτονική Μελέτη

MULTIMODAL STATION, TIRANA

Ομάδα Μελέτης: Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Ανδρέας Γκουμάς Διεθνής Διαγωνισμός Τίρανα, Αλβανία
2012
Κεντρικός Σταθμός Τρένων και Υπεραστικών Λεωφορείων
86000 m2

INITIAL SPATIAL STUDY
The initial approach concerns the conception of the study area as a new architectural topography. Unlike the discontinuous, layered levels of structures, the proposal presents a new way of integrating various artificial and natural design elements. The net of uses is incorporated in two overlapping discrete cores producing “in between” hubs. The blending of these multiple hubs generates degrees of spatial interaction.
NEW TOPOGRAPHY GENERATION MECHANISM Starting from an asymmetrical grid, modeling the site, multiple control points of translation are generated. A new system of points (attractor system) is imported affecting the grid datum by translating the control points in the z direction. The translation progresses according to an algorithm based on mathematical graph equations. The new set of points (attractor system) is positioned according to design decisions and principles based on the initial spatial study. The resulting forms create a new territorial continuity, dynamically controlled and investigated. A contemporary train station needs not only to be a place of transition but also a destination, a point of reference for the city of Tirana, achieving and developing a new metropolitan centrality through configuration of the urban landscape and simultaneously through proper organisation of uses. The project intends to promote an image as a result of the living experience of the user.
CONNECTIVE PATH
With spatial qualities being in argue these days we can assume that all we require is a “connective path”. Scales are of relative value as we now live in the “whole world”. Intersected paths provide the net of communication and this multimodal station can be perceived as a hub where paths can conclude, as a connective path. PERFORMANCE
The development of the site as a new architectural topography can be translated as a a series of impressions for the user to experience. The continuous alternation of natural and artificial, the inside and outside, the in between spaces and the various altitudes produce the unexpected, the surprise. The performance of the resulting area is related to the co-existance of transformable spaces (open spaces) and the designed facilities. The user can wander the space, a space that never seems to be specific, but can be determined by his presence and freedom of activity.

Client: Mobilicity, Tirana

Κατηγορίες
Αρχιτεκτονική Μελέτη

ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΙΙ

Ομάδα Μελέτη: Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Γιώργος Κακανής

Νικήτη Χαλκιδικής, Ελλάδα
2012
Εξοχική Κατοικία
115 m2

Κατηγορίες
Αρχιτεκτονική Μελέτη

NIKOLA’S BELVEDERE

Ομάδα Μελέτης: Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Ρίτα Τζέλιου

Διεθνής Διαγωνισμός
Nikola-Lenivets, Kaluga region, Russia
2013
Πύργος Παρατήρησης

The unique Nature of the site is full of potential poetic. This steel skeleton renders that poetic, renders what is always there, the essence of the place. The installation, a lightweight steel structure, consists of two kinds of frame ,a basic skeleton of very thin steel columns and a secondary «cloud frame» formed of cubic components optimizing the strength of the structure. As a result we have a kind of translucent element constantly changing along with the atmosphere, or perhaps some kind of matter trying to dissolve or concentrate in a context. To reach the observation deck the visitor has to follow a spiral-like route of ramps and stairs as he becomes a part of the environment. The whole procedure is like a ritual culminating in a convergence of man and place on the observation deck as the whole landscape reveals.

Φορέας: Archstoyanie Festival, Nikola-Lenivets