Κατηγορίες
Αρχιτεκτονική Μελέτη

CAFE BAR ΣΤΟ ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Νέο Ρύσιο, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
2016
cafe-bar
340 m2