Κατηγορίες
Δημόσιος Χώρος

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ

Μελέτη Τσοτύλι,
Δήμος Βοΐου,
Ελλάδα 2018
3000 m2

Η μελέτη με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ» αφορά στον εξωραϊσμό του δημόσιου χώρου ο οποίος βρίσκεται παραπλεύρως του ιστορικού Οικοτροφείου Τσοτυλίου.
Η περιοχή, έκτασης 2,5–3,00 περίπου στρεμμάτων παλαιότερα χρησιμοποιούνταν ως χώρος αναψυχής όμως για πολλά χρόνια παραμελήθηκε.
Στον οικισμό δεν υπάρχουν άλλοι παρόμοιοι χώροι όπου θα μπορούσε να διαμορφωθεί ένας χώρος πρασίνου που να μπορεί να χρησιμοποιείται και ως χώρος αναψυχής και τέλεσης ποικίλων εκδηλώσεων.
Στόχος της ανάπλασης είναι η δημιουργία χώρου συνάντησης, συνάθροισης και επικοινωνίας των κατοίκων, χώρου εκδηλώσεων αλλά ταυτόχρονα και πάρκου / χώρου πρασίνου.
Η μελέτη προβλέπει την διαμόρφωση του χώρου με τις όποιες απαραίτητες αλλαγέςστο έδαφος, τη χάραξη διαδρομών και κατάλληλων προσβάσεων για όλους – ράμπες ΑΜΕΑ – τη διαμόρφωση υδάτινων διαδρομών, τη χωροθέτηση μικρής κερκίδας και ανοιχτού χώρου κατάλληλου για τις εκδηλώσεις, την κατασκευή ανοιχτού στεγασμένου αναψυκτηρίου και των απαραίτητων κλειστών βοηθητικών χώρων (WC, αποθήκες), την διαμόρφωση και συμπλήρωση των χώρων πρασίνου, καθώς και την τοποθέτηση του κατάλληλου αστικού εξοπλισμού.

Φορέας: Δήμος Βοΐου

Κατηγορίες
Αποτυπώσεις Μνημείων

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΣΤΡΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ναύπακτος, Ελλάδα 1997

Μελέτη συνολικής ανάδειξης του κάστρου Ναυπάκτου (Α’ Φάση, Τοπογραφική – Φωτογραμμετική Αποτύπωση).

Φορέας Ανάθεσης: Τ.Α.Π.Α. (Ταμείο Αρχιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων)

Κατηγορίες
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών-G.I.S.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΣΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη,
Ελλάδα 2008

Ανάπτυξη Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (G.I.S.) για τον Δήμο Θεσσαλονίκης Στο πλαίσιο του έργου εκτελέστηκαν οι παρακάτω εργασίες:

Α) Δημιουργία κατάλληλου ψηφιακού χαρτογραφικού υποβάθρου το οποίο προήλθε από την σάρωση και ψηφιοποίηση των διαταγμάτων ρυμοτομίας και δημιουργία των αντίστοιχων βάσεων δεδομένων

Β) Σάρωση πράξεων τακτοποίησης, σύνδεση αυτών με το ψηφιακό υπόβαθρο και δημιουργία ψηφιακής χωρικής βάσης δεδομένων

Γ) Δημιουργία διαδικτυακής εφαρμογής (οδηγός πόλης) γεωγραφικού χαρακτήρα που εντάχθηκε στον υπάρχοντα διαδικτυακό τόπο του Δήμου

Δ) Δημιουργία εφαρμογής σχετικά με την παρακολούθηση των Πράξεων Εφαρμογής μέσω διαδικτύου από τους πολίτες και την διαχείριση αυτών από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου

Ε) Δημιουργία εφαρμογής σχετικά με την ενημέρωση όλων εκείνων που σχετίζονται με πολεοδομικά θέματα, Όρους Δόμησης και Χρήσεις Γης, μέσω διαδικτύου Φορέας Ανάθεσης: Δήμος Θεσσαλονίκης

Κατηγορίες
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών-G.I.S.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Ελλάδα 2009

Εργασίες Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (G.I.S.) για την εκπόνηση μελέτης μεταβολών χρήσεων και αξιών γης σε επιλεγμένες περιοχές της άμεσης ζώνης επιρροής της Εγνατίας Οδού. Δημιουργία γεωβάσης χωρικών και περιγραφικών δεδομένων, επεξεργασία γεωβάσης για τον προσδιορισμό των δεικτών, ψηφιοποίηση χωρικών χαρακτηριστικών και δημιουργία θεματικών χαρτών μεταβολών Φορέας Ανάθεσης: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Κατηγορίες
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών-G.I.S.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη,
Ελλάδα 2012

Συμφωνία πλαίσιο για την εκπόνηση παροχής υπηρεσιών με τίτλο « Καταγραφή Δημοτικής Περιουσίας». Η εκπόνηση της παροχής υπηρεσιών πραγματοποιήθηκε σε 2 επιμέρους συμβάσεις με σκοπό την καταγραφή της δημοτικής περιουσίας του Δήμου Καλαμαριάς. Οι εργασίες οι οποίες εκτελέστηκαν αφορούσαν :

1η Επιμέρους Σύμβαση : Συλλογή στοιχείων, αρχική καταγραφή ακινήτων, αξιολόγηση υφιστάμενου χαρτογραφικού υποβάθρου. Πηγές συλλογής στοιχείων : Εθνικό Κτηματολόγιο/ Κτηματολογικό γραφείο Καλαμαριάς, νομική υπηρεσία Δήμου Καλαμαριάς, Πράξη Εφαρμογής, Πράξεις Τακτοποίησης, μερίδες Δήμου στα αρμόδια υποθηκοφυλακεία , μητρώο παγίων, μισθώσεις- παραχωρήσεις σε χρήση κ.λ.π.

2η Επιμέρους Σύμβαση : Δημιουργία εφαρμογής Δημοτικού Κτηματολογίου – Σύνδεση με υφιστάμενα GIS Δήμου, καταγραφή στοιχείων ακινήτων, επικαιροποίηση στοιχείων 1ης Επιμέρους Σύμβασης, εκτίμηση αξίας ακινήτων, εκπαίδευση – κατάρτιση προσωπικού, σύνταξη τεχνικής έκθεσης (υλοποίηση εφαρμογής, αποτελέσματα , διαμόρφωση προτάσεων κ.λ.π.) και χαρτών.

Φορέας Ανάθεσης: Δήμος Καλαμαριάς, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Μελετών Έργων

Κατηγορίες
Μελέτες Εθνικού Κτηματολογίου

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΘΕΡΜΗΣ, ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Νομός Θεσσαλονίκης,
Ελλάδα 2005

Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στους ΟΤΑ Ασβεστοχωρίου, Εξοχής, Χορτιάτη, Ταγαράδων, Ν. Ραιδεστού και Θέρμηςτου Ν. Θεσ/νίκης.

Φορέας Ανάθεσης: ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. (πρώην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.) Σύνταξη ορθοφωτοχαρτών κλίμακας 1 : 5000 – Σύνταξη Φ/Γ διαγραμμάτων κλίμακας 1 : 1000 – Σύνταξη επίγειων διαγραμμάτων 1 : 1000 και ενημέρωση Φ/Γ διαγραμμάτων – Συλλογή, τεχνική – νομική επεξεργασία δηλώσεων ιδιοκτησίας – Κτηματογράφηση – Δόμηση βάσεων χωρικών και περιγραφικών δεδομένων – G.I.S.) – Σύνταξη κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων.

Η κτηματογράφηση καλύπτει έξι Δημοτικά Διαμερίσματα δύο μεγάλων Καποδιστριακών Δήμων του Ν. Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα τα Δ.Δ. Ασβεστοχωρίου, Εξοχής, και Χορτιάτη του Δήμου Χορτιάτη και Νέας Ραιδεστού, Ταγαράδων και Θέρμης του Δήμου Θέρμης.

Κατηγορίες
Μελέτες Εθνικού Κτηματολογίου

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Καλαμαριά, Νομός Θεσσαλονίκης,
Ελλάδα 2005
Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο Δ. Καλαμαριάς.
Φορέας Ανάθεσης: ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. (πρώην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.)

Σύνταξη ορθοφωτοχαρτών κλίμακας 1 : 5000 – Σύνταξη Φ/Γ διαγραμμάτων κλίμακας 1 : 1000 – Σύνταξη επίγειων διαγραμμάτων 1 : 1000 και ενημέρωση Φ/Γ διαγραμμάτων – Συλλογή, τεχνική – νομική επεξεργασία δηλώσεων ιδιοκτησίας – Κτηματογράφηση – Δόμηση βάσεων χωρικών περιγραφικών δεδομένων – G.I.S.) – Σύνταξη κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων.

Κατηγορίες
Μελέτες Εθνικού Κτηματολογίου

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

Πανόραμα Θεσσαλονίκης,
Ελλάδα 2006

Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στους ΟΤΑ Πανοράματος και Πυλαίας Ν. Θεσσαλονίκης.

Φορέας Ανάθεσης: Ο.Κ.Χ.Ε. / Υ.Κ.Χ.Ε.

Σύνταξη ορθοφωτοχαρτών κλίμακας 1 : 5000 – Σύνταξη Φ/Γ διαγραμμάτων κλίμακας 1 : 1000 – Σύνταξη επίγειων διαγραμμάτων 1 : 1000 και ενημέρωση Φ/Γ διαγραμμάτων – Συλλογή, τεχνική – νομική επεξεργασία δηλώσεων ιδιοκτησίας – Κτηματογράφηση – Δόμηση βάσεων χωρικών περιγραφικών δεδομένων – G.I.S.) – Σύνταξη κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων.

Κατηγορίες
Παραγωγή Τοπογραφικών και Κτηματογραφικών Υποβάθρων

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΟΣΕ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΤΤΙΚΗ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Πειραιάς, Αττική, Κόρινθος, Ελλάδα
2007

Καταγραφή και Τοπογραφική αποτύπωση της ακίνητης περιουσίας του Ο.Σ.Ε.
και σύνταξη Κτηματολογίου Ο.Σ.Ε. για την περιοχή μελέτης ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ (αρ. μελ. 01)

Φορέας Ανάθεσης: ΓΑΙΑ ΟΣΕ Α.Ε.

Κατά μήκος της Γραμμής ΟΣΕ από ΠΕΙΡΑΙΑ έως όρια Ν. Κορινθίας – Ν. Αχαϊας. Απογραφή ακίνητης περιουσίας ΟΣΕ, Ψηφιακή οργάνωση των υπαρχόντων φακέλλων και διαγραμμάτων αυτής, Δημιουργία Γεωδαιτικού δικτύου αναφοράς, Τοπογραφική αποτύπωση και σύνταξη κτημ/κών διαγραμμάτων και πινάκων, Συσχέτιση παλαιών και νέων διαγραμμάτων και λοιπών στοιχείων, Δόμηση σε Γ.Σ.Π. των ακινήτων του Ο.Σ.Ε.

Κατηγορίες
Παραγωγή Τοπογραφικών και Κτηματογραφικών Υποβάθρων

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – 1ο ΥΠΟΤΜΗΜΑ

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
2009

Εκπόνηση τοπογραφικών μελετών και κτηματολογίου για το 1ο υποτμήμα από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 14+000 της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, από Α/Κ Τιτάν έως Α/Κ Σχολαρίου και της σύνδεσής της με την Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και το Αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.

Φορέας Ανάθεσης: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Ίδρυση τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, τοπογραφικές αποτυπώσεις 4.000 στρ., σύνταξη Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους, Κτηματογράφηση.