Κατηγορίες
Αρχιτεκτονική Μελέτη

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΤΑΒΛΩΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ομάδα Μελέτης: Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Αθηνά Κωνσταντινίδου, Ρίτα Τζέλιου, Ελένη Γεωργιάδου, Ανδρέας Γκουμάς, Όλγα Κωνσταντινίδου

Διαγωνισμός, Β’ Βραβείο
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
2016
Αποκατάσταση και επανάχρηση του συγκροτήματος των παλιών σταβλικών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντα χώρου τους εντός του λιμένα Θεσσαλονίκης
19175 m2

Φορέας: Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ)