Κατηγορίες
Αρχιτεκτονική Μελέτη

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΠΗΛΙΟΥ

Κεραμίδι, Πήλιο, Μαγνησία
1987
Αποκατάσταση παραδοσιακής διώροφης κατοικίας
60 μ2