Κατηγορίες
Συγκοινωνιακές Μελέτες

ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΣΤΟ ΖΑΡΚΟ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΗΣ – ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Θεσσαλία, Ελλάδα
2002
Μελέτη ανισόπεδου κόμβου στο Ζάρκο στην εθνική οδό Λαρίσης – Τρικάλων (τμήμα Φαρκαδώνα – Μεγαλοχώρι).

Φορέας Ανάθεσης: Περιφέρεια Θεσσαλίας, Διεύθυνση Δημοσίων Έργων