Κατηγορίες
Συγκοινωνιακές Μελέτες

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ Β.ΤΑΒΑΚΗ & Δ.ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
2010
Μελέτη οδών και ύδρευσης του έργου “Ανάπλαση πεζοδρομίων οδών Βασ. Ταβάκη και Δημ. Καραολή Δήμου Θέρμης”.

Φορέας Ανάθεσης: Δήμος Θέρμης