ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - ΠΥΛΑΙΑΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - ΠΥΛΑΙΑΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - ΠΥΛΑΙΑΣ

 

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

1998

Οριστική Μελέτη οδού στο έργο “Βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών οδού Πανοράματος – Πυλαίας, τμήμα Αμερικάνικο κολέγιο έως είσοδο Πανοράματος”   

 

Φορέας Ανάθεσης: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων