ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

 

Πανόραμα Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

2006

Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στους ΟΤΑ Πανοράματος και Πυλαίας Ν. Θεσσαλονίκης.

 

Φορέας Ανάθεσης: Ο.Κ.Χ.Ε. / Υ.Κ.Χ.Ε.

 

Σύνταξη ορθοφωτοχαρτών κλίμακας 1 : 5000 - Σύνταξη Φ/Γ διαγραμμάτων κλίμακας 1 : 1000 - Σύνταξη επίγειων διαγραμμάτων 1 : 1000 και ενημέρωση Φ/Γ διαγραμμάτων - Συλλογή, τεχνική - νομική επεξεργασία δηλώσεων ιδιοκτησίας - Κτηματογράφηση  - Δόμηση βάσεων χωρικών & περιγραφικών δεδομένων - G.I.S.) - Σύνταξη κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων.

 

 

ΟΤΑ          

Έκταση

(στρ.)

          

Αριθμός

Γεωτεμαχίων

         

Αριθμός

Δικαιωμάτων

         

ΦΕΚ έναρξης

ισχύος

Κτηματολογίου

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ    29.000   3.700   22.000    421/Β/6-4-2006 
                 

 

Το Υποθηκοφυλακείο Καλαμαριάς λειτουργεί μεταβατικά ως Κτηματολογικό Γραφείο του Δ. Πανοράματος δυνάμει της υπ’ αριθμ. 367/2/29-3-2006 απόφαση Δ.Σ. του Ο.Κ.Χ.Ε. (ΦΕΚ 421/Β/6-4-2006).