ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ.ΣΟΥΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ.ΣΟΥΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

 

Θέρμης, Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

2011

Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Δ. Σουρωτής, Αγ.Παρασκευής και συνδετήριου με συλλεκτήρα Βασιλικών-Θέρμης

 

Φορέας Ανάθεσης: Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης