Επικοινωνία

ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 20

Τ.Θ. 60115

Τ.Κ. 57001

ΘΕΡΜΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ

τηλ +30 2310473770

 

fax  +30 2310473710

 

info@horotechniki.com

 

horotech@otenet.gr