ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΙΙ

ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΙΙ

Ομάδα Μελέτη: Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Γιώργος Κακανής

 

Νικήτη Χαλκιδικής, Ελλάδα

2012

Εξοχική Κατοικία

115 m2