Ανθρώπινο δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό συνιστά το σημαντικότερο κεφάλαιο της εταιρείας. Η επιστημονική κατάρτιση, η εξειδίκευση, η εμπειρία, η διαρκής επιμόρφωση και η κοινωνική δραστηριότητα είναι τα βασικά κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των στελεχών της. Το στελεχιακό δυναμικό της σταθερής οργανωτικής δομής της εταιρείας περιλαμβάνει περί τους εικοσιπέντε (25) εργαζομένους. Οι ειδικότητές τους Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί και Τοπογράφοι Μηχανικοί, Περιβαλλοντολόγοι, Πληροφορικοί και Τεχνολόγοι Μηχανικοί, με τις θεωρητικές και πρακτικές εξειδικεύσεις τους καλύπτουν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της εταιρείας και σε συνδυασμό με την εργασιακή εμπειρία εξασφαλίζουν τη βελτιστοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών της. Η εταιρεία διαμορφώνει το εργασιακό περιβάλλον που πέραν της εξασφάλισης ιδανικών συνθηκών εργασίας, προωθεί και καλλιεργεί την κουλτούρα της συνεργασίας, της υπευθυνότητας, της πρωτοβουλίας και της συμμετοχής των στελεχών στην προσπάθεια υλοποίησης των στόχων της.

 

Σήμερα το δυναμικό της εταιρείας (μέτοχοι, υπάλληλοι, συνεργάτες) συγκροτείται ως εξής.
 • Γιώργος Παπακωνσταντίνου

  Τοπογράφος  Μηχανικός 1974

  Μέτοχος - Πρόεδρος Δ.Σ. - Γενικός

  Διευθυντής - Διευθυντής Έργων

 • Γιάννης Κακανής

  Τοπογράφος Μηχανικός 1971

  Μέτοχος - Διευθυντής Ανάπτυξης

  Εργασιών και Μηχανοργάνωσης

 • Μαρία Κακανή

  Πολιτικός Μηχανικός 1998

  MSc Construction Management 

  Μέτοχος

  Διευθυντής Διαχείρισης Ποιότητας

  Υπ. Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Μελετών

 • Γιώργος Κακανής

  Πολιτικός Μηχανικός 2001

  MSc Δομοστατικός Μηχανικός

  MSc Αντισεισμικές Κατασκευές

  Μέτοχος 

  Υπ. Στατικών Μελετών

 • Βασίλης Παπακωνσταντίνου

  Αρχιτέκτονας 2011

  Πολιτικός Μηχανικός 2002

  MSc Δομοστατικός Μηχανικός

  Μέτοχος-Μέλος Δ.Σ.

  Υπ. Αρχιτεκτονικών Μελετών - Αστικού Σχεδιασμού

 • Κωστής Ιωάννογλου

  Δρ. Οικονομολόγος 1993

  Διευθυντής Οικονομικών

  Μέλος Δ.Σ.

  Συνεργάτης

 • Ειρήνη Κριτσινέλη

  Τοπογράφος Μηχανικός 1986

  Υπ. Προσφορών - Συμβάσεων

  Συνεργάτης

 • Σταματία Κακανή

  Τοπογράφος Μηχανικός 2002

  Μέτοχος - Υπ. Γεωπληροφορικής και Κτηματολογίου

 • Χρυσόστομος Μακράκης Καραχάλιος

  Μηχανικός Χωροταξίας και

  Πολεοδομίας 1999

  MSc Αρχιτεκτονική και Χωρικός Σχεδιασμός

  Μέτοχος - Υπ. Μελετών Χωρικού Σχεδιασμού

 • Θάνος Καλλιάρας

  Τοπογράφος Μηχανικός 2000

  MSc Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός

  Έργων Υποδομής

  Μέτοχος – Υπ. Τοπογραφικών Μελετών

 • Κίμων Σίμογλου

  Τοπογράφος Μηχανικός 2003

  Μέτοχος – Υπ. Πολεοδομικών Εφαρμογών

 • Λιάνα Παπακωνσταντίνου

  Δασολόγος 2008

  MSc Περιβαλλοντολόγος

  Μέτοχος – Υπ. Περιβ/κών Μελετών

 • Γιάννης Βαλιούλης

  Πολιτικός Μηχανικός 1982

  Μέτοχος

 • Μαρία Βρυώνη

  Τοπογράφος Μηχανικός 1996

  Μέτοχος

 • Σάκης Βαρβάνης

  Τοπογράφος Μηχανικός 2000

  Μέτοχος

 • Ιφιγένεια Παπαργυρίου

  Τοπογράφος Μηχανικός 2003

  Μέτοχος

 • Σοφία Τότλη

  Τοπογράφος Μηχανικός 2008

  MSc Κτηματολόγιο και Διαχείρηση Χωρικών Δεδομένων

  Μέτοχος

 • Σίσσυ Φώλια

  Πολιτικός Μηχανικός 2008

  MSc Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη

  Συνεργάτης

 • Γιώργος Δημητριάδης

  Τοπογράφος Μηχανικός 2010

  MSc Γεωπληροφορική

  Συνεργάτης

 • Ρίτα Τζέλιου

  Πολιτικός Μηχανικός 2012

  MSc Προστασία, Συντήρηση και

  Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικών Μνημείων

  Συνεργάτης

 • Ηλέκτρα Προκοπίου

  Τοπογράφος Μηχανικός 2012

  MSc Κτηματολόγιο και Διαχείριση Χωρικών Δεδομένων

  MSc Κτηματολόγιο  (Νομικές -Τεχνικές – Περιβ/κές Διαστάσεις)

  Συνεργάτης

 • Αικατερίνη Μουρατίδου

  Γεωλόγος 1998

  Υπάλληλος ΙΚΑ

 • Μιλτιάδης Παμπόρης

  Τεχνολόγος Μηχανικός Έργων Υποδομής 1984

  Υπάλληλος ΙΚΑ – Υπ. Εργασιών Υπαίθρου

 • Βασιλική Τσίνα

  Τεχνολόγος Μηχανικός Έργων Υποδομής 2001

  Υπάλληλος ΙΚΑ – Αν. Υπ. Συγκοινωνιακών Μελετών

 • Φανή Κοτοπούλου

  Τεχνολόγος Μηχανικός Γεωπληροφορικής

  και Τοπογραφίας 2007

  Υπάλληλος ΙΚΑ

 • Αλέξανδρος Κληματζδάς

  Τεχνολόγος Μηχανικός Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας 2013

  Συνεργάτης

 • Στέλιος Ξηρός

  Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

  Συνεργάτης – Υπ. Δικτύων

 • Αφροδίτη Μπουσουλέγκα

  Φιλόλογος 1997

  Υπάλληλος ΙΚΑ - Γραμματειακή Υποστήριξη

 • Δωρα Πετράκη

  Οικονομολόγος 2003

  MSc Πληροφοριακά Συστήματα

  Υπάλληλος ΙΚΑ